اگه می‌تونی احساساتت رو مدیریت کنی، اگه توانایی غلبه بر ترس و طمع داری، اگه

اگه می‌تونی احساساتت رو مدیریت کنی، اگه توانایی غلبه بر ترس و طمع داری، اگه از این بازار توقع یک شبه پول‌دار شدن نداری، اگه توانایی استمرار برای رسیدن

اگه می‌تونی احساساتت رو مدیریت کنی، اگه توانایی غلبه بر ترس و طمع داری، اگه

اگه می‌تونی احساساتت رو مدیریت کنی،
اگه توانایی غلبه بر ترس و طمع داری،
اگه از این بازار توقع یک شبه پول‌دار شدن نداری،
اگه توانایی استمرار برای رسیدن به درامدهای بالا رو داری،
اگه قدرت مدیریت ریسک داری،
اگه حاضری مرتب اطلاعاتت رو به روز نگه داری،

تبریک میگم. این بازار جای توهست و میتونی به ازادی مالی برسی.👏🏻👏🏻👏🏻

برای شروع اسم بروکرت رو به بفرست.