وفتخار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/

زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

وامید آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/10/3

وامید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/10/30

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از جام جم، مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

وامید آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/10/3
وامید آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/10/3

وسین تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/

وسین
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اعلام تنفس)(اصلاحیه) شرکت بیمه سینا

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/02/17 درمحل خیابان شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر پلاک 309 برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم احراز شرایط تصدی سمت هیئت مدیره توسط برخی از اشخاص حقیقی داوطلب مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/02/25 و در محل تهران خیابان شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر شماره 309 سالن اجتماعات مجتمع شهید بهشتی برگزار گردد

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

وسین تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/
وسین تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/

وفتخار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/

وفتخار
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت تایدواتر خاورمیانه واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، پلاک84 برگزار میگردد حضور بهم رسانند

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

وفتخار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/
وفتخار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/

دکپسول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تولید ژلاتین کپسول ایران دوره 12 ما

دکپسول
❇️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تولید ژلاتین کپسول ایران دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/02/17 درمحل تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به پارک وی واقع در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه ثبت شده: 300,000 میلیون ریال

🔹 سود خالص هر سهم: 4694

🔹 سود نقدی هر سهم: 4430

🔹 سود انباشته پایان دوره: 1,476,811 میلیون ریال

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

دکپسول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تولید ژلاتین کپسول ایران دوره 12 ما
دکپسول تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه تولید ژلاتین کپسول ایران دوره 12 ما

فزر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

فزر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6 مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

فزر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
فزر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت

زرنام
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/20 درمحل شهر هشتگرد – جاده قاسم آباد – جنب ریل راه آهن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه فعلی: 4,900,000 میلیون ریال

🔹 درصد افزایش سرمایه: 104%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 5,100,000 ریال

🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
– مطالبات و آورده نقدی : 5,100,000 میلیون ریال

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت
زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت

سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2

سبهان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپر استار ، پلاک 117 – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2
سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2

غشاذر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2

غشاذر
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 در استان آذربایجان غربی ،شهر ارومیه به آدرس ارومیه ، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ( سهامی عام ) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

غشاذر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2
غشاذر آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/2

زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاح

زرنام
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاحیه) شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/06/20 درمحل شهر هشتگرد – جاده قاسم آباد – جنب ریل راه آهن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه فعلی: 4,900,000 میلیون ریال

🔹 درصد افزایش سرمایه: 104%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 5,100,000 ریال

🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
– سود انباشته : 5,100,000 میلیون ریال

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاح
زرنام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30(اصلاح

سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

سبهان
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:30 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپر استار ، پلاک 117 – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29
سبهان آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29

سفانو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت

سفانو
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت سیمان فارس نو

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1401/02/17 درمحل خیابان ولیعصر-نرسیده به چهار راه پارک وی-جنب سوپر استار-پلاک117 مجموعه فرهنگی ورزشی برگزار گردید

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

سفانو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت
سفانو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت

دکپسول تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت

دکپسول
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1401/02/17 درمحل تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به پارک وی واقع در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

دکپسول تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت
دکپسول تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت