ثپردیس تا زمانی که زیر 380 نیومده طبق این حرکتش میتونه تا حوالی 700 در میان

ثپردیس تا زمانی که زیر 380 نیومده طبق این حرکتش میتونه تا حوالی 700 در میان

خمحور

خمحور
خمحور

خمحور

سهم های درخواستی اعضا که این هفته در کانال بورس رضایی تحلیل خواهند شد غدیس

پنجشنبه دو تیر ، شبندر، سکرد، خزامیا، شتران، حگهر، تپکو، گکیش، فلوله، کحافظ، لسرما، لپارس، غدیس، وسبحان، کسرام، ثنام، بترانس، سنوین، کسرا، بورس

سهم های درخواستی اعضا که این هفته در کانال بورس رضایی تحلیل خواهند شد🔻

◾️غدیس◾️ ◾️شبندر◾️
◾️ثنام◾️ ◾️خزامیا◾️
◾️لسرما◾️ ◾️حگهر◾️
◾️کسرام◾️ ◾️شتران◾️
◾️سکرد◾️ ◾️سکارون◾️
◾️کحافظ◾️ ◾️لپارس◾️
◾️تپکو◾️ ◾️سنوین◾️
◾️بترانس◾️ ◾️شتوکا◾️
◾️فلوله◾️ ◾️گکیش◾️
◾️وسبحان◾️ ◾️غالبر◾️

🟢آخر هر هفته تحلیل سهم های درخواستی اعضا در کانال بورس رضایی🟢

غگل
غگل

غگل

خچرخش صف فروش واچجهت نوسان

چهارشنبه یک تیر ، خچرخش، صف فروش

خچرخش
صف فروش واچ
جهت نوسان

سبزوا 😳

دماوند از منفی 4 نوسان داد

ثپردیس تا زمانی که زیر 380 نیومده طبق این حرکتش میتونه تا حوالی 700 در میان مدت حرکت بکنه ربسک به ریواردش خوبه.
ثپردیس تا زمانی که زیر 380 نیومده طبق این حرکتش میتونه تا حوالی 700 در میان مدت حرکت بکنه ربسک به ریواردش خوبه.

ثپردیس تا زمانی که زیر 380 نیومده طبق این حرکتش میتونه تا حوالی 700 در میان مدت حرکت بکنه ربسک به ریواردش خوبه.

خزامیا
مثبت 4
نگهداری

خپویش مثبت 2

اومد بالا

خساپا
بررسی ویژه

میان مدتی داشته باشید حتما

تابلو خپویش
تابلو خپویش

تابلو خپویش

خفنر مثبت 2

فسازان مثبت 2

خودرو

حمایت محدوده: 190 تا 200

هدف اول 230

حدضرر: 180

وشهر
وشهر

وشهر

باکس قدرتمند نمادهایی را نشان می دهد که تابلوی سمت تقاضا در 5 مظنه اول قوی

چهارشنبه یک تیر ، چافست، غشاذر

باکس قدرتمند نمادهایی را نشان می دهد که تابلوی سمت تقاضا در 5 مظنه اول قوی تر از 5 مظنه تابلوی فروش استخپویشچافست از سهام کانال و غشاذر
باکس قدرتمند نمادهایی را نشان می دهد که تابلوی سمت تقاضا در 5 مظنه اول قوی تر از 5 مظنه تابلوی فروش استخپویشچافست از سهام کانال و غشاذر

باکس قدرتمند نمادهایی را نشان می دهد که تابلوی سمت تقاضا در 5 مظنه اول قوی تر از 5 مظنه تابلوی فروش است

خپویش
چافست
از سهام کانال 😉😉

و
غشاذر

دروز
دروز

دروز

وفتخار
دقیقا زمان استارت سهم سیگنال شد و بالای 170 درصد سود داد و هنوز ادامه داره

واچ فردا جهت بررسی فعلا
بهیر 35 درصد سود از لحظه معرفی
خپویش سهامداری
چافست سهامداری
دماوند از منفی عمیق نوسانی

آخر هفته خوبی را در کنار خانواده محترمتان آرزومندم🙏

همگی خسته نباشید🌸

🔴کانال Vip 1 و vip 2 ( تک سهم و نوسانی) بازدهی عالی👍 👈ادمین پشتیبانی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید