پدر خانواده به سرطان معده و دختر خردسالش که به سرطان مغزو استخوان مبتلا هست

پدر خانواده به سرطان معده و دختر خردسالش که به سرطان مغزو استخوان مبتلا هست

سهام عدالت من چند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش روز 37سهم‌ موجود در پرتفوی عدا

پنجشنبه دو تیر ، بورس

سهام عدالت من چند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش روز 37سهم‌ موجود در پرتفوی عدالت برای دارندگان سهام 532هزار تومانی روز چهارشنبه به 14 میلیون و‌ 640 هزار
سهام عدالت من چند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش روز 37سهم‌ موجود در پرتفوی عدالت برای دارندگان سهام 532هزار تومانی روز چهارشنبه به 14 میلیون و‌ 640 هزار

سهام عدالت من چند؟

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش روز 37سهم‌ موجود در پرتفوی عدالت برای دارندگان سهام 532هزار تومانی روز چهارشنبه به 14 میلیون و‌ 640 هزار تومان رسیده است.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

‼ کمک فوری به درمان و عمل جراحی پدر و دختر خردسالش پدر خانواده به سرطان معد

‼️کمک فوری به درمان و عمل جراحی پدر و دختر خردسالش

✳️ پدر خانواده به سرطان معده و دختر خردسالش که به سرطان مغزو استخوان مبتلا هستند برای ادامه درمان نیاز به کمک فوری دارند ، هر دو در حال شیمی درمانی و برای عمل جراحی نیازمند کمک هستند .
❇️ساکن حاشیه تهران و نیاز به کمک فوری دارند.
💯 در نظر داریم مبلغ 30 میلیون تومان برای کمک به این خانواده نیازمند تهیه ودر اختیارشان برای تامین قسمتی از هزینه ی عمل جراحی و هزینه های زندگیش قرار دهیم.
یا علی
اطلاعات بیشتر:

پرداخت آنلاین:

شماره شبا: IR090570033881011584199101

💳: 5022291900030667

📲 724 0 2 9

ارزش روز سبد «دارایکم» روز چهارشنبه ارزش سبد 200 واحدی دارایکم به 2 میلیون

پنجشنبه دو تیر ، بورس

ارزش روز سبد «دارایکم» روز چهارشنبه ارزش سبد 200 واحدی دارایکم به 2 میلیون و 84 هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد NAV این صندوق در حال حاضر 3 میلی
ارزش روز سبد «دارایکم» روز چهارشنبه ارزش سبد 200 واحدی دارایکم به 2 میلیون و 84 هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد NAV این صندوق در حال حاضر 3 میلی

ارزش روز سبد «دارایکم»

🔸روز چهارشنبه ارزش سبد 200 واحدی دارایکم به 2 میلیون و 84 هزار تومان رسید.

🔸بررسی‌ها نشان می‌دهد NAV این صندوق در حال حاضر 3 میلیون و 234 هزار تومان است. به این ترتیب در حال حاضر واحدهای معاملاتی صندوق واسطه‌گری مالی یکم بیش از 35 درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی دادوستد می‌شود.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

ارزش روز «پالایشی یکم» ارزش سبد 500 واحدی صندوق پالایشی یکم روز چهارشنبه به

پنجشنبه دو تیر ، پالایش، پالایشی، بورس

ارزش روز «پالایشی یکم» ارزش سبد 500 واحدی صندوق پالایشی یکم روز چهارشنبه به 3 میلیون و 779 هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر NAV «پالا
ارزش روز «پالایشی یکم» ارزش سبد 500 واحدی صندوق پالایشی یکم روز چهارشنبه به 3 میلیون و 779 هزار تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر NAV «پالا

ارزش روز «پالایشی یکم»

🔺ارزش سبد 500 واحدی صندوق پالایشی یکم روز چهارشنبه به 3 میلیون و 779 هزار تومان رسید.

🔺بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر NAV «پالایش» 5 میلیون و 971 هزار تومان است. به این معنا که واحدهای معاملاتی صندوق پالایشی بیش از 36 درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی دادوستد می‌شود.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید