تصاویر جنجالی از وضعیت حجاب در پیست اسکیت بلوار شهید چمران شیراز در جشن تیر

تصاویر جنجالی از وضعیت حجاب در پیست اسکیت بلوار شهید چمران شیراز در جشن تیر

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها 401 04 02 ساعت 18 12 اونس طلای جهانی 1,837,50

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها
401/04/02 ساعت 18/12

🔹اونس طلای جهانی 1,837,50

یک مثقال طلا بین همکاران

🔹آبشده نقدی فروش 6,280,000

🔹یک گرم طلای18عیار 1,449,740

🔹دلار 🇺🇸 بین همکاران 31,800

به محض تغییر قیمت
قیمت جدید درج می‌شود

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها 401 04 02 ساعت 18 18 اونس طلای جهانی 1,841,90

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها
401/04/02 ساعت 18/18

🔹اونس طلای جهانی 1,841,90

یک مثقال طلا بین همکاران

🔹آبشده نقدی فروش 6,290,000

🔹یک گرم طلای18عیار 1,452,050

🔹دلار 🇺🇸 بین همکاران 31,800

به محض تغییر قیمت
قیمت جدید درج می‌شود

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها 401 04 02 ساعت 18 21 اونس طلای جهانی 1,843,60

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها
401/04/02 ساعت 18/21

🔹اونس طلای جهانی 1,843,60

یک مثقال طلا بین همکاران

🔹آبشده نقدی فروش 6,300,000

🔹یک گرم طلای18عیار 1,454,360

🔹دلار 🇺🇸 بین همکاران 31,800

به محض تغییر قیمت
قیمت جدید درج می‌شود

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها از اتاق معاملاتی طلای ابشده تهران

🔹یک مثقال طلا 6,328,000

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها 401 04 02 ساعت 18 37 اونس طلای جهانی 1,844,70

بازار تهران طلا آخرین قیمت ها
401/04/02 ساعت 18/37

🔹اونس طلای جهانی 1,844,70

یک مثقال طلا بین همکاران

🔹آبشده نقدی فروش 6,312,000

🔹یک گرم طلای18عیار 1,457,100

🔹دلار 🇺🇸 بین همکاران 31,830

به محض تغییر قیمت
قیمت جدید درج می‌شود

🎥 تصاویر جنجالی از وضعیت حجاب در پیست اسکیت بلوار شهید چمران شیراز در جشن تیرگان 1401/4/1

بازار تهران طلا سوئد به شهروندانش توصیه کرد به ایران سفر نکنند وزارت خارجه سوئد در بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.
بازار تهران طلا سوئد به شهروندانش توصیه کرد به ایران سفر نکنند وزارت خارجه سوئد در بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.

بازار تهران طلا
🔺سوئد به شهروندانش توصیه کرد به ایران سفر نکنند

🔹وزارت خارجه سوئد در بیانیه‌ای از شهروندانش خواسته از سفر به ایران خودداری کنند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید