در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت با 128 درصد به نام شتهران و کمترین به

در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت با 128 درصد به نام شتهران و کمترین به

بازدهی نمادهای صنعت دارو در فصل بهار در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت

پنجشنبه دو تیر ، دارویی، دسانکو

بازدهی نمادهای صنعت دارو در فصل بهار در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت با 128 درصد به نام شتهران و کمترین به نام دسانکو با منفی 8 درصد ثبت شده است
بازدهی نمادهای صنعت دارو در فصل بهار در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت با 128 درصد به نام شتهران و کمترین به نام دسانکو با منفی 8 درصد ثبت شده است

📌بازدهی نمادهای صنعت دارو در فصل بهار

⬅️در میان دارویی‌ها بیشترین بازدهی مثبت با 128 درصد به نام شتهران و کمترین به نام دسانکو با منفی 8 درصد ثبت شده است.

کلوند در 12ماهه حسابرسی شده به سود 2762 ریالی رسیده است

دو‌سبد‌بالای یک میلیارد جهت همکاری در تک سهم جدید به ای دی زیر پیام بدن

فکمند اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به گزارش توجیهی هیئت مدیره درصد افزایش

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، فکمند

فکمند

◾️ اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به گزارش توجیهی هیئت مدیره 

◽️درصد افزایش سرمایه : 291%
◽️سرمایه فعلی : 76,600,000,000 ریال
◽️مبلغ افزایش سرمایه : 223,400,000,000 ریال
◽️محل تأمین: آورده نقدی ، سود انباشته
◽️دلایل افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی شرکت و انجام طرح توسعه
◽️تاریخ تصویب هیئت مدیره:
1401/03/11

بکاب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده ساعت : 08:30 تاریخ : 1401 04 12 آدر

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، آگهی دعوت به مجمع، مجمع، بکاب، مجمع عمومی فوق العاده

بکاب
◾️آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

◽️ساعت : 08:30
◽️تاریخ : 1401/04/12
◽آدرس : استان تهران ،شهر تهران , شهرک غرب بلوار دریا روبروی پارک دلاوران پلاک 80 سالن همایش های اندیشه معلم

ب– دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

◽نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :کلیه سهامداران یا نمایندگان محترم آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسایی یا وکالت نامه رسمی روز شنبه مورخ 1401/04/11 از ساعت 09:00 الی 13:00 به امور سهام شرکت واقع در خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد بن بست شریفی پلاک 7 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

درصد افزایش سرمایه: 100%
محل تأمین : سود انباشته

افق پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه درصد

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، مالیات، مجمع، مجمع عمومی فوق العاده

افق

◾️ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

◽️درصد افزایش سرمایه : 333%
◽️سرمایه فعلی : 3,000,000,000,000 ریال
◽️مبلغ افزایش سرمایه : 10,000,000,000,000 ریال
◽️محل تأمین: سود انباشته
◽️دلایل افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی
◽️تاریخ تصویب هیئت مدیره:
1401/03/31

وبملت
◾️ تصمیم گیری هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

◽️افزایش سرمایه ی 27% وبملت از محل اندوخته در مجمع به تصویب رسید

تاریخ برگزاری مجمع: 1400/03/31

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید