قیمت تتر فروش به بیت 24 30,845 تومان خرید از بیت 24 31,155 تومان تاریخ:

قیمت تتر فروش به بیت 24 30,845 تومان خرید از بیت 24 31,155 تومان تاریخ: 1401/02/24 ساعت: 20:41 @bit24cash تسویه آنی تتر، تسویه ریالی کمتر از یک‌س

💵 قیمت تتر 👇

💳 فروش به بیت 24
30,845 تومان

💰خرید از بیت 24
31,155 تومان

📆 تاریخ: 1401/02/24
⏰ ساعت: 20:41
✅@bit24cash

تسویه آنی تتر، تسویه ریالی کمتر از یک‌ساعت 👇
🔗 Bit24.cash