فقط برای یک بار به بنده اعتماد کنید ،میدونم یک عالمه vipرفتید و بدتر ضرر کر

فقط برای یک بار به بنده اعتماد کنید ،میدونم یک عالمه vipرفتید و بدتر ضرر کر

22نفر اعتماد کردن به بنده ،جواب اعتمادشون رو خواهند دید

22نفر اعتماد کردن به بنده ،جواب اعتمادشون رو خواهند دید
22نفر اعتماد کردن به بنده ،جواب اعتمادشون رو خواهند دید

22نفر اعتماد کردن به بنده ،جواب اعتمادشون رو خواهند دید👌

تبرک توضیح خاصی نداره دوستان اگر بتواند بالای محدوده های 7790 و 7290 تثبیت

تبرک توضیح خاصی نداره دوستان اگر بتواند بالای محدوده های 7790 و 7290 تثبیت کنید میتواند به سمت اهداف 9360 و بعد 10750 حرکت کند. اگر نتواند بالایی محدو
تبرک توضیح خاصی نداره دوستان اگر بتواند بالای محدوده های 7790 و 7290 تثبیت کنید میتواند به سمت اهداف 9360 و بعد 10750 حرکت کند. اگر نتواند بالایی محدو

تبرک

📌توضیح خاصی نداره دوستان اگر بتواند بالای محدوده های 7790 و 7290 تثبیت کنید میتواند به سمت اهداف 9360 و بعد 10750 حرکت کند.

❌اگر نتواند بالایی محدوده های گفته شده تثبیت کند نهایتا 10 الی 15 درصد میتواند اصلاح کند.

حاج مهدی

سمایه بانک سرمایه توضیحات زیادی نداره دوستان درصورت حفظ محدوده ی حمایتی 310

پنجشنبه دو تیر ، بازار پایه

سمایه بانک سرمایه توضیحات زیادی نداره دوستان درصورت حفظ محدوده ی حمایتی 3100 و 3050 میتواند به سمت اهداف 3820 و 4000 حرکت کند. نکته اگر قصد ورود دارید
سمایه بانک سرمایه توضیحات زیادی نداره دوستان درصورت حفظ محدوده ی حمایتی 3100 و 3050 میتواند به سمت اهداف 3820 و 4000 حرکت کند. نکته اگر قصد ورود دارید

سمایه

📌بانک سرمایه توضیحات زیادی نداره دوستان درصورت حفظ محدوده ی حمایتی 3100 و 3050 میتواند به سمت اهداف 3820 و 4000 حرکت کند.

❌نکته اگر قصد ورود دارید حتما به صورت پله ای خرید کنید با حفظ محدوده ی حمایتی گفته شده چنانچه این محدوده ها از دست برود میتواند اهداف پایین تری نیز ثبت کند.

♦نماد بازار پایه♦

حاج مهدی

وپارس بانک پارسیان پس از تثبیت و اندکی درجا زدن بالای محدوده ی 1680 توانست

پنجشنبه دو تیر ، صف خرید، وپارس

وپارس بانک پارسیان پس از تثبیت و اندکی درجا زدن بالای محدوده ی 1680 توانست در روز چهارشنبه معاملات خوبی را همراه صف خرید ثبت کند. تا زمانی که بالای مح
وپارس بانک پارسیان پس از تثبیت و اندکی درجا زدن بالای محدوده ی 1680 توانست در روز چهارشنبه معاملات خوبی را همراه صف خرید ثبت کند. تا زمانی که بالای مح

وپارس

📌بانک پارسیان پس از تثبیت و اندکی درجا زدن بالای محدوده ی 1680 توانست در روز چهارشنبه معاملات خوبی را همراه صف خرید ثبت کند.

📌 تا زمانی که بالای محدوده ی 168 تومان است میتواند به سمت 1990 و 2340 حرکت کند.

❌چنانچه قصد ورود دارید در روز شنبه در صف خرید اصلا شرکت نکنید صبر کنید یکم قیمت روی تابلو پایین تر بیاید و بعد ورود کنید با ریسک کم تر ، حدضرر نیز رعایت شود.

حاج مهدی

فقط برای یک بار به بنده اعتماد کنید ،میدونم یک عالمه vipرفتید و بدتر ضرر کردید ولی فقط و فقط یک بار به بنده حقیر اعتماد کنید، حاج مهدی قول شرف میده اعتماد تک تکتون رو بر گردونه

قول حاج مهدی قوله👌

حاج مهدی✌️

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید