ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین

ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین سان از سود سالانه بالای استیک خبر داد. خطریه یکم. ترون از اون پروژه هاش ک

ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین

🔺ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین سان از سود سالانه بالای استیک خبر داد. خطریه یکم.

🔹 ترون از اون پروژه هاش که من ترجیح میدم زیادم رشد قیمت نداشته باشه اتفاقا قیمتش پایین بمونه.

❗️فراموش نکنید لونا نشون داد تو بازار کریپتو هر چیزی ممکنه!
💚@Cryptto_Hunter💚

ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین
ترون داره دقیقا مسیر لونا رو میره (استیبل کوین الگوریتمی) و امروز هم جاستین