در پی افزایش تنش ها و استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال احتمال دارد کشورهای غ

100 هزار دلار سود با 3 هزار دلار سرمایه. در مدت 6 ماه. برای انوستور حساب و معلومات در باره مدیریت سرمایه با ما به تماس شوید. لینک کانال تریدر انس در پ

▪️در پی افزایش تنش ها و استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال احتمال دارد کشورهای غربی به جهت جلوگیری از استفاده روسیه دست به ممنوعیت ارزهای دیجیتال بزنند و یا اینکه قوانین محدود کننده تری بر آنها وضع کنند.

احتیاط بفرمایید.

100 هزار دلار سود با 3 هزار دلار سرمایه.
در مدت 6 ماه.
برای انوستور حساب و معلومات در باره مدیریت سرمایه با ما به تماس شوید.
لینک کانال تریدر انس

100 هزار دلار سود با 3 هزار دلار سرمایه. در مدت 6 ماه. برای انوستور حساب و
100 هزار دلار سود با 3 هزار دلار سرمایه. در مدت 6 ماه. برای انوستور حساب و