بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه این سبد

بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه این سبد 22 فروردین بسته شده است. با مدیریت ریسک دقیق: هر سهم نهایت 15 درصد سبد خری

بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه این سبد

بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما

بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه

این سبد 22 فروردین بسته شده است.

با مدیریت ریسک دقیق: هر سهم نهایت 15 درصد سبد خریداری میشورد.

این استراتژی طی 2 ماه بهینه ترین حالت را خواهد داشت و عمده سهامی که در تصویر می‌بینید به تازگی استارت رشد قوی خود را زده اند.

نتیجه 2 ماهه را نیز آپدیت خواهم کرد.

بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه این سبد
بازدهی سبد بر اساس استراتژی جدید مجموعه ما بازدهی 22 درصدی طی 1 ماه این سبد

دلار

دلار محدوده بسیار مهم 31900 تومان را پیش رو خواهد داشت.
هم استاتیک هم داینامیک..
مقاومت سنگینیست. عبور از 32 هزار تومان راه همواری پیش روی دلار خواهد گذاشت.

اما در صورت اصلاح محدوده 28700 حمایت مهم دلار خواهد بود.

دلار دلار محدوده بسیار مهم 31900 تومان را پیش رو خواهد داشت. هم استاتیک هم
دلار دلار محدوده بسیار مهم 31900 تومان را پیش رو خواهد داشت. هم استاتیک هم