غبهار بالای 1600تثبیت کنه اهداف 2200فعال میشود سبزوا 3,672 خرید 10 کد حقیق

نبض بازار بازار سهام امروز را با تداوم رشد قیمتی کوچک ها و عقب نشینی نسبی خریداران در بزرگان آغاز کرد. اما در این لحظه شاهد شکل گیری موجی از عرضه ها د

اولین تاثیر فقر کشتن فکر است،

یعنی اگر شما به اندازۀ کافی برای حیات خود پول نداشته باشید بردۀ بی‌اختیار پول خواهید شد همان شرایطی که طبقه متوسط به آن گذران زندگی می‌گویند!

سلام صبح دوستان به خیر

📌برترین عرضه و تقاضای بورس

برترین عرضه و تقاضای بورس
برترین عرضه و تقاضای بورس

مدیر عامل بایننس فکر نمی کنم احیای برجام کار ساز باشد

مدیر عامل  بایننس فکر نمی کنم احیای برجام  کار ساز   باشد
مدیر عامل بایننس فکر نمی کنم احیای برجام کار ساز باشد

نظرم در مورد خودرویی ها خوبه، زیر نظر بگیرید

سبزوا
3,672
خرید 10 کد حقیقی  در صف خرید 
به ارزش کل 11,308,875,048 ریال
سرانه خرید هر کد 1,130,887,872 ریال

غبهار
بالای 1600تثبیت کنه اهداف 2200فعال میشود

غبهار بالای  1600تثبیت کنه اهداف 2200فعال میشود
غبهار بالای 1600تثبیت کنه اهداف 2200فعال میشود

زنجان
منفیهای سهم برسی بشا
سهم در حال خشک شدن
با حد ضرر 330
مسئولیت خرید کلا با خود شخصه

زنجان منفیهای سهم  برسی بشا سهم در حال خشک   شدن با حد ضرر 330 مسئولیت خرید
زنجان منفیهای سهم برسی بشا سهم در حال خشک شدن با حد ضرر 330 مسئولیت خرید

نبض بازار بازار سهام امروز را با تداوم رشد قیمتی کوچک ها و عقب نشینی نسبی خ

نبض بازار
📈بازار سهام امروز را با تداوم رشد قیمتی کوچک ها و عقب نشینی نسبی خریداران در بزرگان آغاز کرد.
اما در این لحظه شاهد شکل گیری موجی از عرضه ها در کلیت بازار هستیم، به طوری که هم اکنون تعداد نمادهای منفی نسبت به نمادهای مثبت بازار برتری دارند.

نبض بازار بازار سهام امروز را با تداوم رشد قیمتی کوچک ها و عقب نشینی نسبی خ
نبض بازار بازار سهام امروز را با تداوم رشد قیمتی کوچک ها و عقب نشینی نسبی خ