خودرو: خودرو، خساپا، ورنا، ختور، خمحرکه، خاذین، خکار، خشرق، خرینگ، خپویش، خ

خودرو: خودرو، خساپا، ورنا، ختور، خمحرکه، خاذین، خکار، خشرق، خرینگ، خپویش، خ

شاخص کل 1,520,334 13,059 شاخص هم وزن 422,659 366 ارزش معاملات خرد 4,265 میل

شنبه چهار تیر ، برترین گروه، ارزش معاملات، شیمیایی، پول حقیقی، فلزات اساسی، خروج پول، ارزش بازار، خودرو، شاخص کل، شاخص هم وزن، ارزش معاملات خرد، کحافظ، خروج پول حقیقی، معاملات بلوکی، بازار بورس، ارزش بازار بورس، بورس

شاخص کل 1,520,334🔻13,059📉
شاخص هم وزن 422,659🔺366📈

ارزش معاملات خرد 4,265 میلیارد تومان

🟢معاملات بلوکی
مدیریت 14.9 میلیون برگه سهم
کحافظ 51 میلیون برگه سهم
فجام 25.411 میلیون برگه سهم
فایرا 15 میلیون برگه سهم

🔴خروج پول حقیقی 305 میلیارد تومان
🔴خروج پول از صندوق های درآمد ثابت 45 میلیارد تومان

🟢 برترین گروه‌های صنعت

خودرو 609 میلیارد
فلزات اساسی 451 میلیارد
شیمیایی 198 میلیارد

🟢 ارزش بازار بورس 6.019 میلیون میلیارد🔻

🟢 قیمت ‌دلار 31,830🇮🇷$🔻
🟢 قیمت‌ یوآن 4,805 🇮🇷 🔺
🟢 اونس طلای جهانی 1,827🇺🇸🔺
🟢 سکه طرح جدید 15,598,000🇮🇷🔺
🟢 گرم طلای 18 عیار 1,433,400 🇮🇷🔻

1401/04/04

حق تقدم ها و اطلاعات قیمت زمان”نمادهای زیر خط و Bold شده بورسی هستند و نوسا

شنبه چهار تیر ، حق تقدم ها و اطلاعات قیمت ، مجمع، سود مجمع، حق تقدم، بورس

حق تقدم ها و اطلاعات قیمت زمان"نمادهای زیر خط و Bold شده بورسی هستند و نوسان 10% دارند ، کلیه حق تقدم ها بدون حجم مبنا می باشند" ستون (محاسبه سود زیان
حق تقدم ها و اطلاعات قیمت زمان”نمادهای زیر خط و Bold شده بورسی هستند و نوسان 10% دارند ، کلیه حق تقدم ها بدون حجم مبنا می باشند” ستون (محاسبه سود زیان

حق تقدم ها و اطلاعات قیمت زمان
“نمادهای زیر خط و Bold شده بورسی هستند و نوسان 10% دارند ، کلیه حق تقدم ها بدون حجم مبنا می باشند”
▪️ستون (محاسبه سود / زیان) نشان میدهد شما در صورت خرید حق تقدم و واریز 100 تومان مبلغ اسمی ، با توجه به قیمت فعلی نماد اصلی چه میزان سود خواهید کرد” توجه داشته باشید این محاسبه تئوریک قیمت است و برای معامله حق تقدم باید آیتم های بیشتری بررسی گردد.

توجه به ستون سود مجمع داشته باشید در بسیاری از موارد دلیل اختلاف قیمت حق تقدم با نماد است

01/04/04

ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی)01 04 04
ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی)01 04 04

ورود پول حقیقی (بیشترین افزایش مالکیت حقیقی)

01/04/04

ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی)01 04 04
ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی)01 04 04

ورود پول حقوقی (بیشترین افزایش مالکیت حقوقی)

01/04/04

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزنخروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان"فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم" 01 04 04
نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزنخروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان”فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم” 01 04 04

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزن
خروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان
“فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم”

01/04/04

نمودار خالص ارزش معاملات خرد و شاخص قدرت خریداران حقیقیخالص ارزش معاملات امروز 4,067 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 6.5% افزایش داشت ."فقط معامل
نمودار خالص ارزش معاملات خرد و شاخص قدرت خریداران حقیقیخالص ارزش معاملات امروز 4,067 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 6.5% افزایش داشت .”فقط معامل

نمودار خالص ارزش معاملات خرد و شاخص قدرت خریداران حقیقی

خالص ارزش معاملات امروز 4,067 میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل 6.5% افزایش داشت .
“فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم”

01/04/04

اوراق بدهی و صندوق ها ورود خروج پول حقیقی ( تغییر مالکیت حقیقی ها ) در اوراق بدهی و صندوق ها."به دلیل عدم اتمام معاملات اوراق در زمان ارسال این گزارش،
اوراق بدهی و صندوق ها ورود خروج پول حقیقی ( تغییر مالکیت حقیقی ها ) در اوراق بدهی و صندوق ها.”به دلیل عدم اتمام معاملات اوراق در زمان ارسال این گزارش،

💢 اوراق بدهی و صندوق ها
ورود / خروج پول حقیقی ( تغییر مالکیت حقیقی ها ) در اوراق بدهی و صندوق ها.
“به دلیل عدم اتمام معاملات اوراق در زمان ارسال این گزارش، تغییرات وجود دارد ”
01/04/04

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فلزات اساسی: فملی، فولاد، فساز

شنبه چهار تیر ، شیمیایی، ماشین آلات، فلزات اساسی، خروج پول، خودرو، فملی، فولاد، زراعت، خچرخش، فسازان، دارویی، تاصیکو، سبزوا، لپارس، شپلی، ختراک، وتوکا، کگاز، وملی، بکاب، کروی، چافست، واحیا، بمیلا، بکهنوج، چکاوه، تپمپی، شاراک، جوین

🔴
💢 نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢فلزات اساسی: فملی، فولاد، فسازان، وتوکا، فایرا
💢 شیمیایی: شاراک، شپلی، شتوکا، شاملا
💢 رایانه: آپ، رتاپ
💢 انبوه سازی: ثاباد، ثعمرا
💢بیمه: وسرمد
💢 بانک: دی، وملل
💢 سرمایه گذاری: وسپه، واحیا
💢 سایر محصولات کانی غیر فلزی: کتوکا، کاذر، کگاز، سپرمی
💢 سیمان: سبزوا، سمازن، سفانو
💢 عمده فروشی: بمیلا
💢 دارویی: دابور
💢 عرضه برق و گاز: مبین، بکهنوج
💢 خودرو: خزر، خچرخش، ختراک، خلیبل
💢 ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی: لپارس
💢 ماشین آلات و دستگاه های برقی: بکاب، بشهاب
💢 ماشین آلات و تجهیزات: تپمپی
💢 ساخت محصولات فلزی: فنرژی
💢 نفت: شاوان
💢 چاپ: چافست
💢 کاغذ: چکاوه
💢 دباغی: وملی
💢 استخراج کانه های فلزی: تاصیکو، کروی
💢 زراعت: جوین

💢 ورود یا خروج پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

1401/04/04

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: شیمیایی: شمواد رایانه: مرقام،

شنبه چهار تیر ، شیمیایی، ورود پول، ماشین آلات، خروج پول، خساپا، خودرو، ورنا، وبصادر، زراعت، مرقام، تفارس، ختور، حفاری، خفناور، ثنوسا، خاذین، کفپارس، وایران، آ س پ، کنور، بترانس، خرینگ، قمرو، خمحرکه، وشهر، پلاسک، خشرق، غپاک، ونوین، ثالوند، کسرا، ثنظام، ساذری، تفیرو، فرابورس، بورس

🟢
💢 نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 شیمیایی: شمواد
💢 رایانه: مرقام، مداران
💢 انبوه سازی: ثفارس، آ س پ، ثتوسا، ثالوند، ثنظام، ثنوسا
💢 تأمین مالی: تفارس، فرابورس، امین
💢 بیمه: وحکمت
💢 حمل و نقل: حسینا
💢 سایر واسطه گری های مالی: وایران
💢 بانک: وبصادر، ونوین، وشهر
💢 سرمایه گذاری: وفتخار
💢 سایر محصولات کانی غیر فلزی: کفپارس، کسرا، ساذری
💢 غذایی: غپاک، غمهرا
💢 قند و شکر: قمرو
💢 خودرو: خودرو، خساپا، ورنا، ختور، خمحرکه، خاذین، خکار، خشرق، خرینگ، خپویش، خفناور
💢 ماشین آلات و دستگاه های برقی: بترانس
💢 ماشین آلات و تجهیزات: تفیرو
💢 لاستیک: پلاسک، پشاهن
💢 استخراج کانه های فلزی: کنور
💢 استخراج نفت: حفاری
💢 زراعت: آبین

💢 ورود یا خروج پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

1401/04/04

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید