همون بلایی که تازه دارن سر فمراد، خچرخش، وآذر و حتی خاور میارن و تو بازار م

همون بلایی که تازه دارن سر فمراد، خچرخش، وآذر و حتی خاور میارن و تو بازار م

صف خرید 130 میلیونی خودرو و خساپا رو مثل پشمک تو دهن آب کردنفعلا دارن با نو

شنبه چهار تیر ، خساپا، خودرو، صف خرید

صف خرید 130 میلیونی خودرو و خساپا رو مثل پشمک تو دهن آب کردن

فعلا دارن با نوسانگیری شناوری‌ها رو جمع میکنن و کارمزد‌ها رو می‌گیرن تا به وقتش

®️

اگه صف خریدشون رو دادن برای نگهداری نوسانی احتیاط کنیداگه صفشون حفظ شد باهاشون بمونید
اگه صف خریدشون رو دادن برای نگهداری نوسانی احتیاط کنیداگه صفشون حفظ شد باهاشون بمونید

اگه صف خریدشون رو دادن برای نگهداری نوسانی احتیاط کنید

اگه صفشون حفظ شد باهاشون بمونید

وتوشهیک پله برای نوسان 15 تا 20 درصدی®
وتوشهیک پله برای نوسان 15 تا 20 درصدی®

وتوشه

یک پله برای نوسان 15 تا 20 درصدی

®️

چارت ثرود و گکیش رو نگاه کنیداز زمانی که اعلام کردم، دوتا صف خرید فیک دادن

شنبه چهار تیر ، حد ضرر، گکیش، ثرود، خچرخش، وآذر، فمراد، صف خرید، خاور

چارت ثرود و گکیش رو نگاه کنید

از زمانی که اعلام کردم، دوتا صف خرید فیک دادن و بعدش هر دو 45 و 32 درصد شارپ ریزش کردن
ثرود بنظرم تا 600 630 هم پایین میاد

همون بلایی که تازه دارن سر فمراد، خچرخش، وآذر و حتی خاور میارن و تو بازار منفی خر داغ میکنن تا بوی کباب به مشام سهامدارا برسه
اون‌ها هم به زودی کله‌پا میشن

فقط برام جای تعجبه بعضیا با چه شهامت و ریسکی میرن تو اوج اوج قله خرید میکنن؟

والا ما رو حمایت میخریم بازیگر 10 بار حد ضررمون رو فعال می‌کنه تا بیخیال سهم بشیم

®️

واچ لیست شنبه 4 تیر 1401 (جهت بررسی) دیران غشصفا ریشمک ثالوند خدیزل ®

شنبه چهار تیر ، واچ لیست، خدیزل، ریشمک، ثالوند، غشصفا

واچ لیست شنبه 4 تیر 1401 (جهت بررسی) دیران غشصفا ریشمک ثالوند خدیزل ®
واچ لیست شنبه 4 تیر 1401 (جهت بررسی) دیران غشصفا ریشمک ثالوند خدیزل ®

🔸️ واچ لیست شنبه 4 تیر 1401
(جهت بررسی)

🟢 دیران
🟢 غشصفا
🟢 ریشمک
🟢 ثالوند
🟢 خدیزل

®️

حسنعلی تقی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور⁉

حسنعلی تقی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور⁉
حسنعلی تقی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور⁉

حسنعلی تقی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور⁉️

وخارزم در سال مالی 1401 3 31 در تلفیقی 2000 میلیارد تومان سود شناسایی میکند

جمعه سه تیر ، ارزش بازار، وخارزم

وخارزم در سال مالی 1401/3/31 در تلفیقی 2000 میلیارد تومان سود شناسایی میکند.

در سال مالی جدید با فرض نرخ برق 100 تومان برای نیروگاهیها👈👈 وخارزم در سال مالی جدید 2500 3000 میلیاردتومان سود دارد.

یعنی تا یکسال آینده وخارزم 4500 5000 میلیارد تومان سود دارد. ارزش بازاری وخارزم در حال حاضر 8000 میلیارد تومان⁉️

وخارزم 400 تومانی یعنی بی سوادی بازار

1401/4/3

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید