تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29(

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29(

Tp1 Tp2 27درصد

Tp1🔥🔥
Tp2🔥🔥🔥

27درصد

تاتمستصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400 1

شنبه چهار تیر ، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، مجمع

تاتمستصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29(اصلاحیه) شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر زمان و محل برگزاری مجمع
تاتمستصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29(اصلاحیه) شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر زمان و محل برگزاری مجمع

تاتمس
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28 درمحل خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از نیایش نبش عاطفی غربی پلاک 2577 شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه ثبت شده: 115,786 میلیون ریال

🔹 سود خالص هر سهم: 1,293 ریال

🔹 سود نقدی هر سهم: 0 ریال

🔹 6,888 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره

⏺⤵️

وسپهتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 09 30 شرکت سرم

شنبه چهار تیر ، دوره 12 ماهه، افزایش سرمایه، برگزاری مجمع، مجمع، مجمع عمومی فوق العاده

وسپهتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 09 30 شرکت سرمایه گذاری سپه زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :با عنایت به مجوز افزایش سرمایه
وسپهتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 09 30 شرکت سرمایه گذاری سپه زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :با عنایت به مجوز افزایش سرمایه

وسپه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 شرکت سرمایه گذاری سپه

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM IOP 01A 025 مورخ 1401/03/09، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1401/03/28 درمحل ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی ، درب شرقی دانشگاه الزهرا, مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه فعلی: 12,000,000 میلیون ریال

🔹 درصد افزایش سرمایه: 95%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: 11,400,000 ریال

🔹 محل تامین افزایش سرمایه:
مطالبات و آورده نقدی : 8,057,000 میلیون ریال سود انباشته : 3,343,000 میلیون ریال

⏺⤵️

ثالوندتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 06 31(اصلاحی

شنبه چهار تیر ، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، مجمع، ثالوند، مجمع عمومی فوق العاده

ثالوندتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 06 31(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :مجمع عمومی ف
ثالوندتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 06 31(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :مجمع عمومی ف

ثالوند
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/06/31(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 درمحل در اراک، الهیه، میدان مسکن،کوچه رویش 5،کوچه جوانه 4،بلوک های 211 الی 214 شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند برگزار گردید

⏺⤵️

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید