همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و 827 دلار رسید و هر

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و 827 دلار رسید و هر

تقا ضا لحظه ای

تقا ضا لحظه ای
تقا ضا لحظه ای

تقا ضا لحظه ای

📢 در این دقایق ارزش معاملات خرد به 1,6 همت و تراز پول خرد بازار به منفی 96 میلیارد تومان رسیده است. سهم حقیقی ها از کل خریدهای بازار حدود 81 درصد و از فروش ها حدود 87 درصد است.

بورس
👇

وضعیت میانگین قیمت بازار ارزش معاملات 1623 میلیارد تومان (بدون احتساب حق تق

شنبه چهار تیر ، ارزش معاملات، خودرو، فملی، صف خرید، صف فروش، حق تقدم

وضعیت میانگین قیمت بازار ارزش معاملات 1623 میلیارد تومان (بدون احتساب حق تقدم و صندوق ها) تعداد نماد مثبت 300 تعداد صف خرید 60 ارزش صف خرید 551 میلیار
وضعیت میانگین قیمت بازار ارزش معاملات 1623 میلیارد تومان (بدون احتساب حق تقدم و صندوق ها) تعداد نماد مثبت 300 تعداد صف خرید 60 ارزش صف خرید 551 میلیار

وضعیت میانگین قیمت بازار

💰ارزش معاملات 1623 میلیارد تومان (بدون احتساب حق تقدم و صندوق ها)

🟢 تعداد نماد مثبت 300
🟢تعداد صف خرید 60
🟢ارزش صف خرید 551 میلیارد تومان

🔴 تعداد نماد منفی 294
🔴 تعداد صف فروش 47
🔴 ارزش صف فروش 131 میلیارد تومان

🔸بالاترین ارزش معاملات:
فملی 76 میلیارد تومان
ثفارس 71 میلیارد تومان
خودرو 67 میلیارد تومان
دی 45 میلیارد تومان

نگاهی به قاب معاملاتی گروه فراکابیکالا فرابورس بورس
نگاهی به قاب معاملاتی گروه فراکابیکالا فرابورس بورس

نگاهی به قاب معاملاتی گروه فراکابی

کالا فرابورس بورس

خلاصه بازار در یک نگاه 10:37
خلاصه بازار در یک نگاه 10:37

خلاصه بازار در یک نگاه 10:37

در میانه معاملات قرار داریم “فملی” با ثبت ارزش معامله 88 میلیارد تومانی ، پ

شنبه چهار تیر ، فملی

در میانه معاملات قرار داریم "فملی" با ثبت ارزش معامله 88 میلیارد تومانی ، پرارزش ترین معاملات امروز را رقم زده است. داد و ستد جالب توجه کدهای حقوقی در
در میانه معاملات قرار داریم “فملی” با ثبت ارزش معامله 88 میلیارد تومانی ، پرارزش ترین معاملات امروز را رقم زده است. داد و ستد جالب توجه کدهای حقوقی در

🔴در میانه معاملات قرار داریم

📌”فملی” با ثبت ارزش معامله 88 میلیارد تومانی ، پرارزش ترین معاملات امروز را رقم زده است.

📌داد و ستد جالب توجه کدهای حقوقی در معاملات امروز “فملی” / 74 درصد خریدها به کدهای حقوقی فملی تعلق دارد .
📌قدرت کدهای فروشنده بیش از خریداران است .

📉ملی مس از ابتدای سال 1401 تا پیش از معاملات امروز زیان حدودا یک درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است.

📈فملی از ابتدای سال 1400 تا پیش از معاملات امروز بازدهی 8 درصدی را عاید سهامداران خود کرده است.

🔺نمادهای گروه خودرو بیشترین حجم معامله تا به این لحظه را داشته‌اند؛ خودرو خساپا خپارس هرسه در سقف قیمتی امروز با افزایش تقاضا همراه هستند.

زماهان افشا خرید دارائیهای ثابتموافقت هیات مدیران با خرید و تملک فارم آبیک

شنبه چهار تیر ، افزایش سرمایه، زماهان

زماهان افشا خرید دارائیهای ثابتموافقت هیات مدیران با خرید و تملک فارم آبیک بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری حداکثر به مبلغ 37 میلیارد تومان . قبل
زماهان افشا خرید دارائیهای ثابتموافقت هیات مدیران با خرید و تملک فارم آبیک بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری حداکثر به مبلغ 37 میلیارد تومان . قبل

زماهان افشا خرید دارائیهای ثابت

موافقت هیات مدیران با خرید و تملک فارم آبیک بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری حداکثر به مبلغ 37 میلیارد تومان . قبل از خرید ، فارم آبیک تحت اجاره شرکت بوده و 8درصد از فروش جوجه یک روزه گوشتی به عنوان سهم مشارکت پرداخت می گردید که با توجه به یک دوره آماده سازی، پرورش ، تولید در طی 20 ماه و مرغ پای تخم 30،000 قطعه ای و استاندارد موجود درآمد شرکت افزایش خواهد یافت لیکن با در نظر داشتن هزینه های استهلاک خرید فارم افزایش سودی برای شرکت در 10 سال آینده متصور نخواهد بود لذا ارزش افزوده خرید فارم در سالهای آینده، برنامه ریزی تولید جهت بدست آوردن فارم مالکیتی ، توسعه فارم و عدم ریسک تمدید اجاره برای دوره های بعدی از مزیت های خرید فارم می باشد. و در بلند مدت با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ، تجدید ارزیابی و انتقال به افزایش سرمایه و نیز برای شرکت سود آور خواهد بود.

نمونه سیگنالددامیکی از سیگنال های عالی امروز و صف خرید تقدیم اعضا چه سودهای

شنبه چهار تیر ، سیگنال، ددام، صف خرید، بپیوند

نمونه سیگنالددامیکی از سیگنال های عالی امروز و صف خرید تقدیم اعضا چه سودهایی که از این سهم نگیریم نقطه ورود و خروج به صورت دقیق در اعلام میشود. پس برا
نمونه سیگنالددامیکی از سیگنال های عالی امروز و صف خرید تقدیم اعضا چه سودهایی که از این سهم نگیریم نقطه ورود و خروج به صورت دقیق در اعلام میشود. پس برا

نمونه سیگنال
ددام

یکی از سیگنال های عالی امروز و صف خرید تقدیم اعضا✅👍

چه سودهایی که از این سهم نگیریم 😍🔥

نقطه ورود و خروج به صورت دقیق در اعلام میشود. پس برای استفاده از این سیگنال ها و اطلاع از زمان ورود و خروج همین الان به ما بپیوندید🤩👇

غگلپاگزارش فروش خرداد ماه 1401 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان موفق به فروش 126

شنبه چهار تیر ، غگلپا

غگلپاگزارش فروش خرداد ماه 1401 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان موفق به فروش 126.44 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 98.68 درصد افز
غگلپاگزارش فروش خرداد ماه 1401 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان موفق به فروش 126.44 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 98.68 درصد افز

غگلپا
گزارش فروش خرداد ماه 1401

✅شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان موفق به فروش 126.44 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 98.68 درصد افزایش داشت.
❇️ فروش شرکت نسبت به ماه قبل سال جاری 72.57 درصد افزایش یافت.

همچنین فروش کل شرکت در سال 1401 به رقم 278.42 میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل 49.18 درصد افزایش یافت.

🔸تعداد سهام 169 میلیون

غسالمگزارش فروش خرداد ماه 1401 سالمین‌موفق به فروش 116.79 میلیارد تومان در

شنبه چهار تیر ، غسالم

غسالمگزارش فروش خرداد ماه 1401 سالمین‌موفق به فروش 116.79 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 181.42 درصد افزایش داشت. فروش شرکت
غسالمگزارش فروش خرداد ماه 1401 سالمین‌موفق به فروش 116.79 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 181.42 درصد افزایش داشت. فروش شرکت

غسالم
گزارش فروش خرداد ماه 1401

✅سالمین‌موفق به فروش 116.79 میلیارد تومان در خرداد 1401 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 181.42 درصد افزایش داشت.
❇️ فروش شرکت نسبت به ماه قبل سال جاری 43.62 درصد افزایش یافت.

همچنین فروش کل شرکت در سال 1401 به رقم 232.07 میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل 110.02 درصد افزایش یافت.

🔸تعداد سهام 169 میلیون

قیمت طلا و سکه امروز (4 تیر 1401 ) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 15 میلی

قیمت طلا و سکه امروز (4 تیر 1401 ) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 15 میلیون و 500 هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 14 میلیون و 600 تومان، نیم سکه 8 میل
قیمت طلا و سکه امروز (4 تیر 1401 ) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 15 میلیون و 500 هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 14 میلیون و 600 تومان، نیم سکه 8 میل

🔻قیمت طلا و سکه

🔸امروز (4 تیر 1401 ) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 15 میلیون و 500 هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 14 میلیون و 600 تومان، نیم سکه 8 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه 5 میلیون و 450 هزار تومان و سکه یک گرمی3 میلیون و 100 هزار تومان است.
🔸همچنین قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به یک هزار و 827 دلار رسید و هر گرم طلای 18 عیار به مبلغ یک میلیون 435 هزار تومان معامله شد.

عجیب‌ترین بدهکار بانک پارسیان یک نفر با 11 هزار میلیارد تومان تسهیلاتبراساس

شنبه چهار تیر ، بانک مرکزی، اقتصاد

💢 عجیب‌ترین بدهکار بانک پارسیان/ یک نفر با 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، 27 شخص حقیقی و حقوقی، درمجموع 55 هزار و 404 میلیارد تومان تسهیلات از بانک پارسیان دریافت کرده‌اند که در میان آنها، گروه محمد رستمی صفا با 11 هزار و 93 میلیارد تومان تسهیلات کلان، در رتبه اول قرار دارد.

گروه محمدسعید محمدالعقیلی با 5/5 هزار میلیارد تومان دوم و گروه توسعه اقتصادی تدبیر با 4/4 هزار میلیارد تومان سوم است.

🔴کمتر از 30 دقیقه به پایان معاملات زمان باقی است

📌تا این لحظه 10 نماد توانستند بیش از 50 میلیارد تومان و 4 نماد بیش از 100 میلیارد تومان ارزش معامله ثبت کنند.

وضعیت 10 گروه با بیشترین ارزش معاملات01 04 04
وضعیت 10 گروه با بیشترین ارزش معاملات01 04 04

وضعیت 10 گروه با بیشترین ارزش معاملات
01/04/04

تفکیک خالص ارزش معاملات در کل بازاراعداد به میلیارد تومان "محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده و انواع اوراق "01 04 04
تفکیک خالص ارزش معاملات در کل بازاراعداد به میلیارد تومان “محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده و انواع اوراق “01 04 04

تفکیک خالص ارزش معاملات در کل بازار
اعداد به میلیارد تومان
“محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده و انواع اوراق “
01/04/04

ورود و خروج پول حقیقی به گروه هابیشترین افزایش و کاهش مالکیت حقیقی ها در 7 گروه فوق صورت گرفته"محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده ، انواع اورا
ورود و خروج پول حقیقی به گروه هابیشترین افزایش و کاهش مالکیت حقیقی ها در 7 گروه فوق صورت گرفته”محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده ، انواع اورا

ورود و خروج پول حقیقی به گروه ها

بیشترین افزایش و کاهش مالکیت حقیقی ها در 7 گروه فوق صورت گرفته

“محاسبات بدون احتساب معاملات : بلوکی ، عمده ، انواع اوراق و صندوق های قابل معامله “
01/04/04

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزنخروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان"فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم"01 04 04
نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزنخروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان”فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم”01 04 04

نمودار ورود خروج پول حقیقی و شاخص هم وزن
خروج پول حقیقی به مبلغ : (305) میلیارد تومان
“فقط معاملات خرد سهام و حق تقدم”
01/04/04

خلاصه بازار در یک نگاه01 04 04
خلاصه بازار در یک نگاه01 04 04

خلاصه بازار در یک نگاه
01/04/04

نمای پایانی معاملات بازار امروز درشرایطی بازار امروز به پایان رسید که با افت دوازده هزار و 471 واحدی مواجه شد و شاخص کل در سطح یک میلیون و 520 هزار قر
نمای پایانی معاملات بازار امروز درشرایطی بازار امروز به پایان رسید که با افت دوازده هزار و 471 واحدی مواجه شد و شاخص کل در سطح یک میلیون و 520 هزار قر

📌نمای پایانی معاملات بازار امروز

🔹 درشرایطی بازار امروز به پایان رسید که با افت دوازده هزار و 471 واحدی مواجه شد و شاخص کل در سطح یک میلیون و 520 هزار قرار گرفت.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید