ترمز بازار رو کشیدن که سیگنال تورمی به بازارهای دیگه صادر نشه (تفکرات اون 2

وغدیر سقف سال گذشته را پس گرفت و رفت سقف سال 99 همبستگی وخارزم و وغدیر کل محصولات فولادی از جدول عوارض صادراتی حذف شدند/عوارض شمش و آهن اسفنجی به 2% و

وغدیر سقف سال گذشته را پس گرفت و رفت سقف سال 99

همبستگی وخارزم و وغدیر

وغدیر سقف سال گذشته را پس گرفت و رفت سقف سال 99 همبستگی وخارزم و وغدیر
وغدیر سقف سال گذشته را پس گرفت و رفت سقف سال 99 همبستگی وخارزم و وغدیر

کل محصولات فولادی از جدول عوارض صادراتی حذف شدند/عوارض شمش و آهن اسفنجی به 2% و عوارض اسلب به 5% کاهش یافت

کل محصولات فولادی از جدول عوارض صادراتی حذف شدند/عوارض شمش و آهن اسفنجی به
کل محصولات فولادی از جدول عوارض صادراتی حذف شدند/عوارض شمش و آهن اسفنجی به

این عکس امروز به طور گسترده ای بازتاب یافته بود

با هزینه ای که صرف ساخت مقبره لاکچری آیت الله خمینی شده
می توانستند همان سالها یه مجتمع آب شیرین کن در جنوب ایران بسازند.
آب خلیج فارس بعد شیرین سازی به سیستان و روستاهای کم آب اون مناطق منتقل کنند.

این عکس امروز به طور گسترده ای بازتاب یافته بود با هزینه ای که صرف ساخت مقب
این عکس امروز به طور گسترده ای بازتاب یافته بود با هزینه ای که صرف ساخت مقب

ترمز بازار رو کشیدن که سیگنال تورمی به بازارهای دیگه صادر نشه (تفکرات اون 25 علاف اقتصادی در دولت هست، مخصوصا وزیر بی کفایت رفاه)😏😏

مسیر بازار مشخصه و راهی جز صعود ندارد

صف فروش خساپا امروز جمع میشه

حراج به اموال ارزان قیمتون نزارید