تلیسه امروز هم صف خرید شد قیمت خرید ما 220 تومن قیمت امروز 567 تومن سود تا

تلیسه امروز هم صف خرید شد قیمت خرید ما 220 تومن قیمت امروز 567 تومن سود تا الان 157 درصد از زمان معرفی تقریبا هر روز از صفحه معاملاتش براتون شات گذاشت

تلیسه امروز هم صف خرید شد
قیمت خرید ما 220 تومن
قیمت امروز 567 تومن

سود تا الان 157 درصد از زمان معرفی تقریبا هر روز از صفحه معاملاتش براتون شات گذاشتم که سوابق بمونه

سود عالی

نگهداری یا فروش بر عهده خودتونه

حاج سعید