حآسا بررسی جهت نوسان درود دوستان. صبحتون به شادی کلیت بازار با عرضه های سنگ

در ضمن قهرمانی استقلال را هم به آبی دلان تبریک عرض میکنم. درود دوستان. صبحتون به شادی پارسیان بدون 1٪ ضرر از روز معرفی الان سبز و مثبت بالا میدرخشه. ب

درود دوستان.

صبحتون به شادی

حآسا

بررسی جهت نوسان

در ضمن قهرمانی استقلال را هم به آبی دلان تبریک عرض میکنم.

💙💙💙💙⭐️⭐️

کلیت بازار با عرضه های سنگین مواجه هست حتی در گروه غذایی و زراعت .
به احتمال قوی امروز شاهد چرخش پول خواهیم بود فعلا منفی های بازار خریدار های خوبی دارند.

پارسیان بدون 1٪ ضرر از روز معرفی الان سبز و مثبت بالا میدرخشه.

به نمادهای معرفی شده اعتماد داشته باشید🌷👍👍👍