کگل در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده تلفیقی با سرمایه جدید به‌ سود 1470 ریالی ر

کگل در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده تلفیقی با سرمایه جدید به‌ سود 1470 ریالی ر

ترینهای امروز

ترینهای امروز
ترینهای امروز

ترینهای امروز

واچ لیست فردا ؛خریخت واچ ویژه نوسانی صرفا جهت بررسی.
واچ لیست فردا ؛خریخت واچ ویژه نوسانی صرفا جهت بررسی.

واچ لیست فردا ؛

خریخت واچ ویژه نوسانی 😉

صرفا جهت بررسی.

خساپا و سرانه خرید حقیقی 74 میلیون تومانی

شنبه چهار تیر ، خساپا

خساپا و سرانه خرید حقیقی 74 میلیون تومانی
خساپا و سرانه خرید حقیقی 74 میلیون تومانی

خساپا و سرانه خرید حقیقی 74 میلیون تومانی

دی متعادل رو به مثبت و جامانده از رشدهای بازار
دی متعادل رو به مثبت و جامانده از رشدهای بازار

دی متعادل رو به مثبت و جامانده از رشدهای بازار

اخابر تایمفریم ساعتی
اخابر تایمفریم ساعتی

اخابر تایمفریم ساعتی

دارایکم صرفا یک سناریو و نظرشخصیمبنای معامله قرار نگیرد!
دارایکم صرفا یک سناریو و نظرشخصیمبنای معامله قرار نگیرد!

دارایکم صرفا یک سناریو و نظرشخصی

مبنای معامله قرار نگیرد!

خدیزل مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه) پیشنها

شنبه چهار تیر ، افزایش سرمایه، مجمع، خدیزل، مجمع عمومی فوق العاده

خدیزل

✳️ مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه)

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

✅ درصد افزایش سرمایه : 111%

✅ محل تامین افزایش سرمایه :

▪ سود انباشته

🗓 1401/04/01

کگل در گزارش 12ماهه حسابرسی نشده تلفیقی با سرمایه جدید به‌ سود 1470 ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد 1034 ریال بوده است

ورود پول هوشمند در هفته گذشتهخگستر تفارس حکشتی ورنا خلیبل خزامیا خپارس خودر

شنبه چهار تیر ، ورود پول، خروج پول هوشمند، خروج پول، خساپا، خودرو، خگستر، شبندر، شستا، شپنا، قثابت، حکشتی، خزامیا، خپارس، ورنا، فولاد، غزر، وساپا، خچرخش، میدکو، تفارس، کدما، ورود پول هوشمند، ثاخت، لپارس، بپاس، خودکفا، پول هوشمند، وپست، قچار، واحیا، دماوند

🟢 ورود پول هوشمند در هفته گذشته

خگستر تفارس حکشتی ورنا خلیبل خزامیا خپارس خودرو وساپا خچرخش شبندر ثاخت ثفارس غزر خساپا

🔴 خروج پول هوشمند در هفته گذشته

بپاس نوری دی فولاد واحیا دماوند قثابت لپارس شپنا شستا قچار سامان شاوان میدکو کدما وپست خودکفا

بنا به قولی که دادم 5 شنبه ها لینک vip باز میزارم تا ببینین اعضای کانال ما چه جوری سود میکنن.😍☺️👇👇👇

امروزم لینک بازه برین چک کنین👆👆

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید