بقیه دوستان که انجام دادن در روزهای آینده براشون امتیاز هدیه هارو انتقال می

بقیه دوستان که انجام دادن در روزهای آینده براشون امتیاز هدیه هارو انتقال می

درصد بازده هفته‌ی اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب ش

درصد بازده هفته‌ی اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 28
درصد بازده هفته‌ی اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 28

درصد بازده هفته‌ی اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکه

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/28

درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده

یکشنبه پنج تیر ، قیمت پایانی، شاخص کل

درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیدرصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده
درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیدرصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده

درصد بازده روز اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکه

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

درصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده که عدد منفی بیانگر قیمت آماری بیشتر از ابطال است.

درصد حباب قیمت پایانی نسبت به قیمت ابطال برای ETFها و میانگین هفته‌ی اخیر آن در دو ستون آخر ارائه شده است که عدد منفی بیانگر کمتر بودن قیمت پایانی نسبت به ابطال است.

ضرایب بتا و آلفا بر مبنای شاخص کل و شاخص هم‌وزن به طور مجزا برای مدت 80 روز کاری اخیر ارائه شده است.

منتهی به 1401/03/28

امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای

امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترینتو
امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترینتو

امتیاز یک روز اخیر

امتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترین

توجه داشته باشید که این امتیاز، صرفاً امتیاز یک روز کاری اخیر هر صندوق با در نظر گرفتن و استفاده از اطلاعات 14 بازه‌ی زمانی می‌باشد. سقف امتیاز روزانه 96.63 امتیاز بوده است.

جدول رتبه‌بندی بر اساس امتیازهای کسب شده‌ی صندوق در 80 روز کاری اخیر ( با دادن وزن بیشتر به امتیازهای نزدیک به آخرین روز کاری) تهیه و تنظیم میشود.
1401/03/28

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر چهارم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو در

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر چهارم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر چهارم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر چهارم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن🎁
🆔

🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر پنجم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن آقای محمدی امتیاز هدیه 7 نفر برای خودشون انتقال داده شد
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر پنجم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن آقای محمدی امتیاز هدیه 7 نفر برای خودشون انتقال داده شد

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر پنجم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن🎁
آقای محمدی امتیاز هدیه 7 نفر برای خودشون انتقال داده شد✅
🆔
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر ششم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر ششم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر ششم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر هفتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر هفتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر هفتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

بیش از 1000 نفر در این طرح شرکت کردن و تا صبح افرادی که امتیاز براشون انتقا

شنبه چهار تیر ، بورس

بیش از 1000 نفر در این طرح شرکت کردن
و تا صبح افرادی که امتیاز براشون انتقال داده نشده براشون انتقال داده میشه
تا فرصت هست استفاده کنید و برای اعضای خونواده و دوستاتون هم انجام بدید و همه هدیه رو واسه خودتون بگیرید😉🎁

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی بورس:
🆔

🎁 با انجام آزمون زیر 6000 امتیاز هدیه از ما دریافت کنید، اسم و کد باشگاه خودتون رو همراه با نتیجه آزمون به آیدی تلگرام زیر بفرستید

برای اعضای خونوادتون و دوستاتون هم انجام بدید (حتی اگه بورسی نباشند) و هدیه دریافت کنید🎁 (هر شخص یک شماره تلفن مجزا)

🆔
———————————
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر هشتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر هشتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر هشتم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر نهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر نهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر نهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر دهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر دهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر دهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر یازدهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن
لینک آزمون رایگان ریسک سنجی: ده نفر یازدهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن

🔰 لینک آزمون رایگان ریسک سنجی:
🆔

ده نفر یازدهم که امروز امتیاز هدیه خودشون رو دریافت کردن 🎁
🆔
🆔

بقیه دوستان که انجام دادن در روزهای آینده براشون امتیاز هدیه هارو انتقال میدم الان خسته شدم.
کسانی آزمون رایگان ریسک سنجی انجام ندادن زودتر انجام بدن (2 دقیقه وقت میگیره)
لینک آزمون:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید