نوش‌جون‌هرکسی‌که‌آنلاینه‌ومفت‌آمدvip

نوش‌جون‌هرکسی‌که‌آنلاینه‌ومفت‌آمدvip

ریشمک به محدوده حمایتی خودش رسیده

یکشنبه پنج تیر ، ریشمک

ریشمک به محدوده حمایتی خودش رسیده
ریشمک به محدوده حمایتی خودش رسیده

ریشمک

به محدوده حمایتی خودش رسیده

حفاری به محدوده حمایت اساتیک خودش رسیده
حفاری به محدوده حمایت اساتیک خودش رسیده

حفاری

به محدوده حمایت اساتیک خودش رسیده

ههههههههههه نوش‌جون‌هرکسی‌که‌آنلاینه‌ومفت‌آمدvip

ههههههههههه☝️
نوش‌جون‌هرکسی‌که‌آنلاینه‌ومفت‌آمدvip

اطلاع رسانی عمومی(پروژه تیر ماه) در تکسهم اگر برای سرمایه خود ارزش دارید.فق

شنبه چهار تیر ، تکسهم، چافست، کساپا

اطلاع رسانی عمومی(پروژه تیر ماه) در

تکسهم

اگر برای سرمایه خود ارزش دارید.

فقط یکبار برای همیشه کانال ما را دنبال کتید
پروژه

بهیر 45 درصد و قفل
چافست 30 درصد

کساپا 130 درصد از فروردین
خپویش 35 درصد در دو هفته

میهن واکنش به محدوده حمایت استاتیک .نوسان چندروزه واهداف احتمالی

شنبه چهار تیر ، حمایت استاتیک، میهن، دروز

میهن واکنش به محدوده حمایت استاتیک .نوسان چندروزه واهداف احتمالی
میهن واکنش به محدوده حمایت استاتیک .نوسان چندروزه واهداف احتمالی

میهن واکنش به محدوده حمایت استاتیک .نوسان چندروزه واهداف احتمالی

بپیوند بررسی

اخابر واکنش مثبت به حمایت خودش
😄😄

فرابورس 👌💚

وکبهمن بررسی

فرابورسصف خرید و تمااام
فرابورسصف خرید و تمااام

فرابورس

صف خرید و تمااام 👌💚

غدشت درگیر سطح مقاومتی

منتظر می مونیم

🌺🌺

سقاین نوسان چند روزه

غدشت تا اینجای کار
غدشت تا اینجای کار

غدشت تا اینجای کار

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید