وپست با سرمایه ثبت شده 16,390,836 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منت

وپست با سرمایه ثبت شده 16,390,836 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منت

شاراک وضعیت مجمع عمومی سالیانه در جریانتاریخ برگزاری مجمع: 1401 04 08ساعت ب

یکشنبه پنج تیر ، برگزاری مجمع، مجمع، شاراک، مجمع عمومی سالیانه

شاراک
وضعیت مجمع عمومی سالیانه در جریان
تاریخ برگزاری مجمع: 1401/04/08
ساعت برگزاری مجمع: 10:00

مرقام فردا واچ

وپست پست بانک ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401 03 31 از محل تسهیلات اعط

یکشنبه پنج تیر ، وپست

وپست

▪ پست بانک ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ 5,662,769 میلیون ریال درآمد محقق نموده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌هاو کارمزدها مبلغ 2,575,767 میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.
وپست در این ماه تراز مثبت %120 را ثبت نموده است

▪ وپست با سرمایه ثبت شده 16,390,836 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1401/12/29 مبلغ 15,416,410 میلیون ریال درآمد داشته است و مبلغ 7,744,163 میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.
بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %99 را ثبت نموده است

عرضه بلوکی در وپست
عرضه بلوکی در وپست

عرضه بلوکی در وپست

گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار شنبه 1401

شنبه چهار تیر ، پیش گشایش، صف خرید، وسدید، خاور، صف فروش، قاروم، وسالت

گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار شنبه 1401 04 04سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش) وسالت خاور پشاهن
گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار شنبه 1401 04 04سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش) وسالت خاور پشاهن

📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار شنبه 1401/04/04
سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش)
✅ وسالت
✅ خاور
✅ پشاهن
سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین ارزش)
⛔️وسدید
⛔️کباده
⛔️قاروم
صرفا جهت اطلاع

جریان پول در پایان بازار
جریان پول در پایان بازار

جریان پول در پایان بازار

شاخص کل بورس تهران امروز 13059 واحد افت کرد. شاخص کل «هم وزن» 366 واحد رشد

شنبه چهار تیر ، ارزش معاملات، خودرو، شاخص کل، فملی، سآبیک، فولاد، میدکو، ارزش معاملات بورس، فرابورس، بورس

شاخص کل بورس تهران امروز 13059 واحد افت کرد. شاخص کل «هم وزن» 366 واحد رشد کرد. ارزش معاملات بورس امروز 3871 میلیارد تومان بود. «فملی»، «فولاد» و «مید
شاخص کل بورس تهران امروز 13059 واحد افت کرد. شاخص کل «هم وزن» 366 واحد رشد کرد. ارزش معاملات بورس امروز 3871 میلیارد تومان بود. «فملی»، «فولاد» و «مید

▫️شاخص کل بورس تهران امروز 13059 واحد افت کرد.
▫️شاخص کل «هم وزن» 366 واحد رشد کرد.
▫️ارزش معاملات بورس امروز 3871 میلیارد تومان بود.
▫️«فملی»، «فولاد» و «میدکو» سه نماد تاثیرگذار امروز بودند.
▫️«سآبیک»،«خودرو» و «فملی» هم سه نماد پر تراکنش بودند.
▫️شاخص فرابورس امروز 86 واحد افت کرد
▫️ارزش معاملات این بازار 3824 میلیارد تومان بود.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید