خگستر ؛ امروز حقوقی خرید خوبی کرد. با خبر بالا ببینیم چی میشه! نکته: علت خر

خگستر ؛ امروز حقوقی خرید خوبی کرد. با خبر بالا ببینیم چی میشه! نکته: علت خرید یک پله بنده هیچ ارتباطی به پست بالا نداره ، صرفا با توجه به نزدیک بودن ب

خگستر ؛ امروز حقوقی خرید خوبی کرد. با خبر بالا ببینیم چی میشه! نکته: علت خر

خگستر ؛ امروز حقوقی خرید خوبی کرد. با خبر بالا ببینیم چی میشه! نکته: علت خرید یک پله بنده هیچ ارتباطی به پست بالا نداره ، صرفا با توجه به نزدیک بودن به حمایت و حدضررنوسانی که در فایل گزارش دیشب دیدیم ، انجام شد. اصولاً من نه از این خبر و اخبار اطلاعی دارم و نه کاری به اخبار داشته و دارم. خریدهای حقوقی (دو حقوقی جدید که به سهم در محدوده 380 وارد شدند ، به نظر کف خوبی برای خگستر ساخته). شخصا برنامه خرید من همین 400 و 380 هست که اولین پله خرید ، امروز انجام شد.

وپارس ؛ بلوک 4,800,000,000 ( 4 میلیارد و 800 میلیون) سهم از نماد وپارس امرو

وپارس ؛ بلوک 4,800,000,000 ( 4 میلیارد و 800 میلیون) سهم از نماد وپارس امروز معامله شد! خریدار و فروشنده ممکنه از زیرمجموعه های ایرانخودرو باشه یعنی سمند ، نگارنصر و یا خگستر قطعات پازل صف فروش خگستر و خرید حقوقی ، خصوصا خریدهای ادامه دار سمند (امروز هم 13 میلیون خگستر خرید) در حال تکمیل هست…

وپارس ؛ بلوک 4,800,000,000 ( 4 میلیارد و 800 میلیون) سهم از نماد وپارس امرو
وپارس ؛ بلوک 4,800,000,000 ( 4 میلیارد و 800 میلیون) سهم از نماد وپارس امرو