ثامان یک قدمی صف خرید غبهار مثبت شد غویتا هدف اول را تاچ کرد و راهی هدف دوم

غبهار خرید محدوده 1570تومان اهداف کوتاه مدت : 1750 2100 تومان اهداف میان مدت : 2440 2750 تومان حد ضرر : 1390 تومان سیمرغ هدف 3400 را امروز تاچ

غبهار
✅خرید محدوده 1570تومان

↗️اهداف کوتاه مدت : 1750_2100 تومان

⬆️اهداف میان مدت : 2440 _ 2750 تومان

⛔ حد ضرر : 1390 تومان

غبهار خرید محدوده  1570تومان   اهداف کوتاه مدت : 1750 2100 تومان   اهداف می
غبهار خرید محدوده 1570تومان اهداف کوتاه مدت : 1750 2100 تومان اهداف می

غشهد صفر تابلو واچ

غبهار مثبت شد

سیمرغ هدف 3400 را امروز تاچ کرد

سیمرغ هدف 3400 را امروز تاچ کرد
سیمرغ هدف 3400 را امروز تاچ کرد

55درصد در یک ماه

غویتا هدف اول را تاچ کرد و راهی هدف دوم

غویتا هدف اول را تاچ کرد و راهی هدف دوم
غویتا هدف اول را تاچ کرد و راهی هدف دوم

52 درصد در 40 روز

ثامان یک قدمی صف خرید

ثامان یک قدمی صف خرید
ثامان یک قدمی صف خرید

انرژی3 در مثبت های حداکثری

انرژی3 در مثبت های حداکثری
انرژی3 در مثبت های حداکثری

انرژی3 صف خرید شد و فراکابی ها با افزایش تقاضا همراه شدند

انرژی3 صف خرید شد و فراکابی ها با افزایش تقاضا همراه شدند
انرژی3 صف خرید شد و فراکابی ها با افزایش تقاضا همراه شدند

نمادهای روغنی که از 6 اردیبهشت در همین کانلل ازشون صحبت کردیم ، بعد از حدود 60 درصد رشد قیمت و افشای الف افزایش نرخ ، غمارگ غبشهر امروز هم تا مثبت 10 تابلو و صف خرید بازگشایی شدند.
غبشهر غمارگ بهپاک وبشهر

میهن هر روز صفش سنگین تر میشه
هشتمین صف خرید

میهن هر روز صفش سنگین تر میشه هشتمین صف خرید
میهن هر روز صفش سنگین تر میشه هشتمین صف خرید