سهم فراکابی vip چی میگه انرژی3 صف خرید پنج میلیونیش رو ببینید حال کنید سلام

معاملات امروز فراکاب ها کمی مشکوک بوده واسه نوسان واچ داشته باشید نوش جون خوشم میاد هر سیگنالی روز قبلش میگم نگران نباشید فرداش صف میشه عجله نکنید وار

سلام صبح همگی بخیر🌖

خزامیا

دوباره تو منفی بررسی کنید🌖

شما هم سوار شید بریم باهم اینطوری بده شما نیستید😉🛻✅

غذایی ها امروز حالشون خوب نی یه تنه کل بازار و قرمز کردن!🌖

خروج پول داشتن غذایی های صلاح دید اینه که فعلا یکم فاصله بگیرین ازشون

فعلا عرضه به بازار اومده منفی شده سهم ها با سود میتونید سیو سود کنید یا بفروشید ولی سهم های کوتاه مدتی و بلند مدتی تون هنوز نگه داری کنید🌖

ثزاگرس

دو روز پیش پیشنهاد ویژه دادم دو روزه صف خریده رو حمایت یکساله هست ارزش خرید رو داره برای کوتاه مدت🌖

عجله نکنید وارد هر سهمی نشید بزارید تکلیف بازار مشخص بشه جای حساسیه فعلا🌖

کلر تحلیل دیروزه ها صف خرید امروزش تحویل بگیرین😂😉🌖

زماهان مگه ول میکنه😂نه داره میره صف بزنه 🌖

اوان از 1055 رسید به 1303 فعلا البته😉🌖

معاملات امروز فراکاب ها کمی مشکوک بوده واسه نوسان واچ داشته باشید🙏🏻

این خبر رو داشته

انرژی3 فعلا که شده لیدر فراکابی ها یکتاز میره جلو✌️🏻✅

نوش جون خوشم میاد هر سیگنالی روز قبلش میگم نگران نباشید فرداش صف میشه 😂

نوش جون خوشم میاد هر سیگنالی روز قبلش میگم نگران نباشید فرداش صف میشه
نوش جون خوشم میاد هر سیگنالی روز قبلش میگم نگران نباشید فرداش صف میشه

سهم فراکابی vip چی میگه😉 انرژی3 🌖صف خرید پنج میلیونیش رو ببینید حال کنید❤️