منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خود

منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است عملی شدن واردات خودرو به کشور گامی مثبت برای تنظیم بازار

منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خود

🚘 منتظر سقوط قیمت خودرو با شروع واردات باشید

🔹 رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است عملی شدن واردات خودرو به کشور گامی مثبت برای تنظیم بازار است که در مدت زمان کوتاهی به ریزش قیمت‌ها خواهد انجامید.

🔹 کاهش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های متفرقه، می‌تواند سیاست واردات خودرو برای تنظیم و تعادل بخشی به بازار را با موفقیت بیشتری همراه کند.