تو خریدا دقت داشته باشید احتمال زیاد شاخص یه نوسان داشته باشه البته مقاومتو

خفناور از صف فروش برای نوسان مد نظر داشته باشید دوستانی ک مایل هستن به صورت خصوصی و vip باما کار کنن سیگنال بورسی به صورت نوسانی و کوتاه مدت با نقطه و

خفناور از صف فروش برای نوسان مد نظر داشته باشید

تو خریدا دقت داشته باشید احتمال زیاد شاخص یه نوسان داشته باشه البته مقاومتو رد کرده ولی احتیاط شرط عمل

فزر سیگنال کانال صف خرید رو قیمت 3395

دوستانی ک مایل هستن به صورت خصوصی و vip باما کار کنن سیگنال بورسی به صورت نوسانی و کوتاه مدت با نقطه ورود و خروج دقیق و سیگنالا های بازار فارکس به صورت دقیق و با سود بالا میزاریم دوستانی ک خواهان عضویت با مبلغ پارسال هستن میتونن اقدام کنن