آسیا با وضعیت خوب بنیادی و شناسایی سود خوب از تسعیر ارز هدف 237 تومان را در

زماهان اهداف 1198 و 1324 تومان را با حوریان 865 تومان در این موج صعودی دنبال می کند تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت | بورس365 افزایش سرانه خرید و برتری قا

نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید حقیقی را داشتند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید
نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید

ویژه

نمادهایی که در جریان معاملات دیروز بالاترین سرانه خرید را داشتند و احتمالآ امروز هم معاملات مثبت و خوبی خواهند داشت

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

ویژه نمادهایی که در جریان معاملات دیروز بالاترین سرانه خرید را داشتند و احت
ویژه نمادهایی که در جریان معاملات دیروز بالاترین سرانه خرید را داشتند و احت

نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید حقوقی را داشتند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید
نمادهایی که در جریان معاملات دیروز شنبه 24 اردیبهشت ماه بالاترین میزان خرید

وضعیت ورود و خروج پول حقیقی ها ابتدایی دی ماه سال گذشته تا امروز

دیروز برای دومین روز متوالی 80 میلیارد تومان ورود پول حقیقی در بازار داشتیم

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

وضعیت ورود و خروج پول حقیقی ها ابتدایی دی ماه سال گذشته تا امروز دیروز برای
وضعیت ورود و خروج پول حقیقی ها ابتدایی دی ماه سال گذشته تا امروز دیروز برای

بیشترین خرید و فروش حقوقی ها در صنایع مختلف در جریان معاملات دیروز

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

بیشترین خرید و فروش حقوقی ها در صنایع مختلف در جریان معاملات دیروز تاریخ:
بیشترین خرید و فروش حقوقی ها در صنایع مختلف در جریان معاملات دیروز تاریخ:

در جریان معاملات دیروز ارزش معاملات خرد بازار بیشترین از 7 هزار میلیارد تومان بود که بیشترین رقم از ابتدای سال تا کنون است

اتفاق خوبی برای بازار است

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

در جریان معاملات دیروز ارزش معاملات خرد بازار بیشترین از 7 هزار میلیارد توم
در جریان معاملات دیروز ارزش معاملات خرد بازار بیشترین از 7 هزار میلیارد توم

افزایش سرانه خرید و برتری قابل توجه آن به سرانه فروش بازار نشان از وضعیت خوب بازار سرمایه است

قدرت خرید بسیار عالی است

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

افزایش سرانه خرید و برتری قابل توجه آن به سرانه فروش بازار نشان از وضعیت خ
افزایش سرانه خرید و برتری قابل توجه آن به سرانه فروش بازار نشان از وضعیت خ

آسیا با وضعیت خوب بنیادی و شناسایی سود خوب از تسعیر ارز هدف 237 تومان را در این موج با حد زیان 170 تومان دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

آسیا با وضعیت خوب بنیادی و شناسایی سود خوب از تسعیر ارز هدف 237 تومان را در
آسیا با وضعیت خوب بنیادی و شناسایی سود خوب از تسعیر ارز هدف 237 تومان را در

وبانک با شکست مقاومت 1078 تومان هدف 1367 تومان را با حدضرر 990 تومان در این موج صعودی دنبال می‌کند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

وبانک با شکست مقاومت 1078 تومان هدف 1367 تومان را با حدضرر 990 تومان در ا
وبانک با شکست مقاومت 1078 تومان هدف 1367 تومان را با حدضرر 990 تومان در ا

خکار در محدود حساسی است امروز بتواند حمایت 280 تومان را حفظ کند می تواند مجدد به سمت اهداف خود حرکت کند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

خکار در محدود حساسی است امروز بتواند حمایت 280 تومان را حفظ کند می تواند مج
خکار در محدود حساسی است امروز بتواند حمایت 280 تومان را حفظ کند می تواند مج

زماهان اهداف 1198 و 1324 تومان را با حوریان 865 تومان در این موج صعودی دنبال می کند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

زماهان اهداف 1198 و 1324 تومان را با حوریان 865 تومان در این موج صعودی دن
زماهان اهداف 1198 و 1324 تومان را با حوریان 865 تومان در این موج صعودی دن

دپارس با شکست مقاومت 3450 تومان هدف 4242 تومان را در این موج صعودی دنبال می‌کند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

دپارس با شکست مقاومت 3450 تومان هدف 4242 تومان را در این موج صعودی دنبال
دپارس با شکست مقاومت 3450 تومان هدف 4242 تومان را در این موج صعودی دنبال

وغدیر با وضعیت خوب بنیادی که دارد هدف 1970 تومان را با شکست مقاومت 1500 تومان دنبال می‌کند حدزیان سهم 1350 تومان است

وغدیر با وضعیت خوب بنیادی که دارد هدف 1970 تومان را با شکست مقاومت 1500 ت
وغدیر با وضعیت خوب بنیادی که دارد هدف 1970 تومان را با شکست مقاومت 1500 ت

ونیکی با وضعیت خوب بنیادی هدف 1265 تومان در با حدزیان 960 تومان در این موج صعودی دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

ونیکی با وضعیت خوب بنیادی هدف 1265 تومان در با حدزیان 960 تومان در این موج
ونیکی با وضعیت خوب بنیادی هدف 1265 تومان در با حدزیان 960 تومان در این موج

فنوال هدف 3600 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 2700 تومان دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

فنوال هدف 3600 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 2700 تومان دنبال میکند ت
فنوال هدف 3600 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 2700 تومان دنبال میکند ت

سیمرغ هدف 3400 تومان در اولین هدف خود دنبال می کند ارزش ذاتی سهم بیشتر از 4 هزار تومان است | بورس365

سیمرغ هدف 3400 تومان در اولین هدف خود دنبال می کند ارزش ذاتی سهم بیشتر از
سیمرغ هدف 3400 تومان در اولین هدف خود دنبال می کند ارزش ذاتی سهم بیشتر از

غگلپا هدف 6694 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 5388 دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

غگلپا هدف 6694 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 5388 دنبال میکند تاریخ:
غگلپا هدف 6694 تومان را در این موج صعودی با حدضرر 5388 دنبال میکند تاریخ:

البرز هم هدف 300‌و 368 تومان را در صورت شکست مقاومت 256 تومان دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

البرز هم هدف 300‌و 368 تومان را در صورت شکست مقاومت 256 تومان دنبال میکند
البرز هم هدف 300‌و 368 تومان را در صورت شکست مقاومت 256 تومان دنبال میکند

سکرما با شکست مقاومت 1300 تومان هدف 1620 تومان را در این موج صعودی دنبال می‌کند حدضرر 1180 تومان است

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

سکرما با شکست مقاومت 1300 تومان هدف 1620 تومان را در این موج صعودی دنبال م
سکرما با شکست مقاومت 1300 تومان هدف 1620 تومان را در این موج صعودی دنبال م

سپاها با وضعیت خوب بنیادی هدف 1446 تومان در با حدضرر 1000 تومان در این موج صعودی دنبال میکند

《تاریخ: یکشنبه 25 اردیبهشت》 | بورس365

سپاها با وضعیت خوب بنیادی هدف 1446 تومان در با حدضرر 1000 تومان در این موج
سپاها با وضعیت خوب بنیادی هدف 1446 تومان در با حدضرر 1000 تومان در این موج

دوستانی که تمایل دارند در کانال اختصاصی ما عضویت داشته باشند و از فرصت های بازار استفاده کنند به ایدی زیر پیام ارسال کنند

👉