دلار دلار سبزه فـردایی 30,410 فروشنده آنچه که گله رمیده از ترس مقاومت‌های

صف فروش خساپا جمع شد آنچه که گله رمیده از ترس مقاومت‌های خود ساخته و حرف‌های چرت و پرت‌ یه مشت بی‌سواد به اسم تحلیل !!!!!!!! تکنیکال، در حال آتش زدن

صف فروش خساپا جمع شد

فوری

ایستگاه معاملاتی حقوقی متخلف فروشنده در خساپا مسدود و سفارشاتش کلا از ماشین حذف شد و اوردر فروش جدید نمیتونه بذاره

آنچه که گله رمیده از ترس مقاومت‌های خود ساخته و حرف‌های چرت و پرت‌ یه مشت ب

آنچه که گله رمیده از ترس مقاومت‌های خود ساخته و حرف‌های چرت و پرت‌ یه مشت بی‌سواد
به اسم تحلیل !!!!!!!! تکنیکال، در حال آتش زدن هستن؛ سرمایه و پول و زندگی است و بس!!

ای کاش قبل از آتش زدن به سرمایه یه سری به بیرون بزنن و از وحشت مردم از قمیت‌ها مطلع شن!

سفارشات خرید سنگین در وخارزم

یعنی وقتشه⁉️

سفارشات خرید سنگین در وخارزم یعنی وقتشه⁉
سفارشات خرید سنگین در وخارزم یعنی وقتشه⁉

شاخص کل آماده شده برای عبور از 1.600

رکورد شکسته شدن رکورد ارزش معاملات خرد از مهرماه 1400 تا کنون ارزش معاملات

رکورد

شکسته شدن رکورد ارزش معاملات خرد از مهرماه 1400 تا کنون

ارزش معاملات خرد (سهام+حق تقدم+صندوقهای سهامی) امروز بازار مورخ 25 اردیبهشت ماه 1401، مبلغ 8601 میلیارد تومان بود.

در نمودار فوق 10 روز با بیشترین ارزش معاملات خرد از مهرماه قابل مشاهده است.

رکورد شکسته شدن رکورد ارزش معاملات خرد از مهرماه 1400 تا کنون ارزش معاملات
رکورد شکسته شدن رکورد ارزش معاملات خرد از مهرماه 1400 تا کنون ارزش معاملات

دلار

دلار سبزه ⛳️ فـردایی ⏳ 30,410 فروشنده