ایجاد فرصت تجارت در بازار جهانی کسب سود 12 تا 18 درصد ماهیانه پرداخت سود

فولاد نمادی شاخص ساز با روند کند و سنگین که اخیرا رشد قیمت خاصی نداشته و همواره تحت کنترل حقوقی ها قرار گرفته است. سهم درگیر با مقاومت 1220 می باشد‌ ک

ایجاد فرصت تجارت در بازار جهانی کسب سود 12 تا 18 درصد ماهیانه پرداخت سود

🏧 ایجاد فرصت تجارت در بازار جهانی
🏧 کسب سود 12 تا 18 درصد ماهیانه
🏧 پرداخت سود روزانه
🏧 پشتیبانی فارسی
🏧 قدمت 11 ساله
“برای کسب اطلاعات تکمیلی میتونید باما ارتباط بگیرید واز مشاوره رایگان بهره ببرید”

🔉 لینک کانال :
🌎

🔉 آدرس ثبت نام:

🌏 WWW.PAMMBROKERS.NET

ایجاد فرصت تجارت در بازار جهانی  کسب سود 12 تا 18 درصد ماهیانه  پرداخت سود
ایجاد فرصت تجارت در بازار جهانی کسب سود 12 تا 18 درصد ماهیانه پرداخت سود

فولاد نمادی شاخص ساز با روند کند و سنگین که اخیرا رشد قیمت خاصی نداشته و هم

فولاد

نمادی شاخص ساز با روند کند و سنگین که اخیرا رشد قیمت خاصی نداشته و همواره تحت کنترل حقوقی ها قرار گرفته است. سهم درگیر با مقاومت 1220 می باشد‌ که مقاومت سبکی است و قطعا عبور خواهد کرد. مقاومت موثری که ما شناسایی کردیم حوالی 1330 است که تستی به این محدوده خواهد داشت. بنابراین میشه گفت سهم فعلا یک رشد حدودا 10 درصدی به مارکت بدهکار هست اما برای قرار گرفتن در یک روند صعودی قطعی باید خودش رو بر روی محدوده 1300 تومان تثبیت کنه. حمایت مستحکم هم بین 1150 تا 1200 برقرار هست و با وجود چنین پشتوانه محکمی نگرانی در بازه زمانی میان مدت نخواهد داشت.

Join:『 』

فولاد نمادی شاخص ساز با روند کند و سنگین که اخیرا رشد قیمت خاصی نداشته و هم
فولاد نمادی شاخص ساز با روند کند و سنگین که اخیرا رشد قیمت خاصی نداشته و هم