رمپنا بخ خدف خود در چارت رسید. فعلا باید دید با مقاومت چه میکند زفکا 30% با

زفکا 30% بالاتر 21 میلیارد تومان صف خرید آیا میدانستید نماد تمام سرمایه‌گذاری‌های استانی مدت زیادی است که بسته است؟ اعتماد را خودشان نابود میکنند. آیا

زفکا 30% بالاتر 21 میلیارد تومان صف خرید

زفکا 30% بالاتر 21 میلیارد تومان صف خرید
زفکا 30% بالاتر 21 میلیارد تومان صف خرید

رمپنا بخ خدف خود در چارت رسید. فعلا باید دید با مقاومت چه میکند

رمپنا بخ خدف خود در چارت رسید. فعلا باید دید با مقاومت چه میکند
رمپنا بخ خدف خود در چارت رسید. فعلا باید دید با مقاومت چه میکند

آیا میدانستید نماد تمام سرمایه‌گذاری‌های استانی مدت زیادی است که بسته است؟

آیا میدانستید نماد تمام سرمایه‌گذاری‌های استانی مدت زیادی است که بسته است؟

اعتماد را خودشان نابود میکنند.

آیا سهامدار این شرکت‌ها همچنان نباید رشد این شرکت‌ها را ببیند؟ اگر سهامدار این شرکت‌ها نظرش بر فروش باشد در این مثبت‌های بازار و چند روز یا هفته دیگر بازار کامودیتی بخاطر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو سقوط کند، جواب این افراد را چه کسی میدهد؟

چرا هیچ وقت سهامدار و معامله‌گر این بازار از دست شما آسایس ندارد؟! واقعا چرا؟! چه کسی جوابگو است؟!

رسانه‌های بازار چرا ساکتند؟