خمهر دیروز در منفی خرید زدیم امروز صف خرید در قیمت 228 تومان فوری ایستگاه م

در یک قدمی مقاومت شاخص کل گروه فراکاب صف خرید میشود یعنی بازار مشکلی ندارد. سهامتون خودتون مفت نفروشید. چطور بود؟ کحافظ منفی ها قابل بررسی میباشد. فور

شپلی (درخواستی)

25 اردیبهشت 1401

شپلی (درخواستی) 25 اردیبهشت 1401
شپلی (درخواستی) 25 اردیبهشت 1401

گکیش امروز پله آخر خریدمون تکمیل میکنیم.

غگلستا

قفل صف خرید در قیمت 1,374 تومان

ثعتما

قفل صف خرید در قیمت 1,573 تومان

وثوق

قفل صف خرید در قیمت 786 تومان

صف فروش فیک‌ توسط بازیگر گکیش

خساپا

در محدوده قیمتی 216 تومان قابل بررسی میباشد.

غگلستا فعلا در مثبت سیو سود کردیم

کثافت کاری حقوقی ها در خساپا نماد را به صف فروش هدایت کرد.

محدوده حمایتی معتبر

صف فروش خساپا جمع خواهد شد.

خودرو مثبت خواهد شد.

کحافظ منفی ها قابل بررسی میباشد.

فوری

ایستگاه معاملاتی حقوقی متخلف فروشنده در خساپا مسدود و سفارشاتش کلا از ماشین حذف شد و اوردر فروش جدید نمیتونه بذاره

😁😁

فکر کنم صندوق فولاد میخواست پولبک شاخص هموزن انجام بده

افزایش تقاضا در کلیت بازار

کمتر از نیم ساعت کلیات بازار به سمت مثبت رفت

کمتر از نیم ساعت کلیات بازار به سمت مثبت رفت
کمتر از نیم ساعت کلیات بازار به سمت مثبت رفت

خمهر دیروز در منفی خرید زدیم

امروز صف خرید در قیمت 228 تومان

آمدیم بالای صفر

خوب الان فیلترها اکثرا خریدهای گروهی را نشون میدن😉

آمدیم بالای صفر خوب الان فیلترها اکثرا خریدهای گروهی را نشون میدن
آمدیم بالای صفر خوب الان فیلترها اکثرا خریدهای گروهی را نشون میدن

در یک قدمی مقاومت شاخص کل

گروه فراکاب صف خرید میشود یعنی بازار مشکلی ندارد.

سهامتون خودتون مفت نفروشید.

چطور بود؟

قدرت نمایی گروه خودرو به شاخص 1,600 که فقط یک عدد روانی است

وگستر بعد از مجمع رشد خوبی خواهد داشت.

بنده نگهداری میکنم.

مهم

رکورد شکنی ارزش معاملات

در پایان بازار امروز، ارزش معاملات خرد رقمی بیش از 8600 میلیارد تومان را به ثبت رساند.