کالا مفت زهراوی از خواب بیدار شده؟ حفارس رنج تا +4 تابلو 920 کم کم باید عمو

رنج مثبت خورد از منفی دو اومد مثبت +1 کالا از منفی به مثبت 5 غپینو صف خریدش ریخت و الان 6 درصد زیر پایانی معامله میشه ریسک بالا ریسک پذیرا بخرن یه پله

بنام خدا و سهم طلایی صف خرید 😁💐

کم کم باید عمومیش کنیم

غپینو صف خریدش ریخت و الان 6 درصد زیر پایانی معامله میشه
ریسک بالا
ریسک پذیرا بخرن یه پله

امروز اخر وقت رونمایی میکنیم ازش

خگستر

380 خرید

با حد ضرر 360

حفارس
وقتی همه منتظر شکست بودن گفتیم اگه زیاد بمونه زیر مقاومت گام اصلاحی میزنه
الان بار دیگر پله سبک بردارید
و ارام ارام شروع به خرید کنید
تابلو 880
پله های بعدی رو هم ذکر میکنم

رنج مثبت خورد

کالا
مفت

خبر مهم:

ایستگاه معاملاتی حقوقی متخلف فروشنده در خساپا مسدود و سفارشاتش کلا از ماشین حذف شد و اوردر فروش جدید نمیتونه بذاره

از منفی دو اومد مثبت +1

کالا از منفی به مثبت 5

حفارس رنج تا +4
تابلو 920 😉

زهراوی از خواب بیدار شده؟