شاخص غذایی 1401/02/20 خزامیا برگشت از محدوده 990 تومان پیام آموزشی بورس از

امروز گروه زراعت در صنعت دوم بازار قرار گرفت... حجم مشکوک 1401/02/25 شاخص غذایی 1401/02/20 شاخص زراعت تک ضرب تارگت اول رو تاچ کرد و تارگت بعدی سقف تار

پیام آموزشی بورس

از مهم ترین عوامل کسب سود در بورس، توانایی کنترل احساسات و تصمیم گیری منطقی است.

امروز گروه زراعت در صنعت دوم بازار قرار گرفت…

امروز گروه زراعت در صنعت دوم بازار قرار گرفت...
امروز گروه زراعت در صنعت دوم بازار قرار گرفت…

بیشترین ارزش معاملات تا این لحظه

بیشترین ارزش معاملات تا این لحظه
بیشترین ارزش معاملات تا این لحظه

مرور غاذر 👇

غاذر برنامه افزایش ظرفیت تولید در دست اقدام هست و حتی ماشین الات آن خریداری

غاذر

برنامه افزایش ظرفیت تولید در دست اقدام هست و حتی ماشین الات آن خریداری شده است و جز معدود شرکت هایی در صنعت غذایی هست که طرح توسعه دارد

شرکت در نظر دارد پودر آب پنیر را تبدیل به مکمل ورزشی کند و به فروش برساند

محل کارخانه در تبریز هست و شرکت از سال 1348 تا به امروز هیچ گونه تجدیدی نداشته

فقط یکی از ماشین الات آلمانی شرکت هزار میلیارد می ارزه در صورتیکه ارزش بازار امروز این سهم 530 میلیارد تومان هست

قیمت: 3400 (ارزش بازار 530 میلیارد)
هدف اول: 4400
حدضرر: 3000

1400.09.30

غاذر برنامه افزایش ظرفیت تولید در دست اقدام هست و حتی ماشین الات آن خریداری
غاذر برنامه افزایش ظرفیت تولید در دست اقدام هست و حتی ماشین الات آن خریداری

غاذر 3400 تومانی شب یلدایی من به شما عزیزان

ان شالله زمستان گرمی در کنار خانواده داشته باشین 🌹

ارادتمند
حیدری

1400.09.30

غاذر صف خرید

ارتقا حدضرر به 4900
درصد بازدهی: 56٪ ✔️

1401/02/25

غاذر صف خرید  ارتقا حدضرر به 4900 درصد بازدهی: 56٪  1401/02/25
غاذر صف خرید ارتقا حدضرر به 4900 درصد بازدهی: 56٪ 1401/02/25

غکورش با یک حرکت تک ضرب 8 درصد پر کرد👆✔️

غکورش با یک حرکت تک ضرب 8 درصد پر کرد
غکورش با یک حرکت تک ضرب 8 درصد پر کرد

خزامیا اخرین استاپی که مشخص کردیم دقت بفرمایید👆

خزامیا تکمیل پولبک و برگشت 👆✔️

همچنان حد زیان تثبیت زیر 990 تومان

خزامیا تکمیل پولبک و برگشت   همچنان حد زیان تثبیت زیر 990 تومان
خزامیا تکمیل پولبک و برگشت همچنان حد زیان تثبیت زیر 990 تومان

خزامیا برگشت از محدوده 990 تومان👆✔️

خزامیا برگشت از محدوده 990 تومان
خزامیا برگشت از محدوده 990 تومان

آپدیت شاخص زراعت

شاخص زراعت تک ضرب تارگت اول رو تاچ کرد و تارگت بعدی سقف تاریخی میتونه باشه.

شاخص زراعت تک ضرب تارگت اول رو تاچ کرد و تارگت بعدی سقف تاریخی میتونه باشه.
شاخص زراعت تک ضرب تارگت اول رو تاچ کرد و تارگت بعدی سقف تاریخی میتونه باشه.

آپدیت شاخص زراعت هر دو تارگت تاچ شد و گروه در نزدیکی سقف تاریخی است همچنین گروه ریسک به ریوارد بالایی دارد و احتیاط در این ناحیه لازم است.

آپدیت شاخص زراعت هر دو تارگت تاچ شد و گروه در نزدیکی سقف تاریخی است همچنین
آپدیت شاخص زراعت هر دو تارگت تاچ شد و گروه در نزدیکی سقف تاریخی است همچنین

آپدیت شاخص غذایی

شاخص غذایی
1401/02/20

شاخص غذایی 1401/02/20
شاخص غذایی 1401/02/20

آپدیت شاخص غذایی تارگت اول تاچ شد و تارگت بعدی در تصویر مشخص شده است.
1401/02/25

آپدیت شاخص غذایی تارگت اول تاچ شد و تارگت بعدی در تصویر مشخص شده است. 1401/
آپدیت شاخص غذایی تارگت اول تاچ شد و تارگت بعدی در تصویر مشخص شده است. 1401/

و در انتها یک شاخص که در ناحیه جذابی قرار دارد بررسی کنیم

شاخص دارویی با یک گام تاخیر نسبت به بقیه صنایع ریالی از ترند نزولی خود خارج شده است در صورت تثبیت میتونه در وهله اول سقف ترند نزولی رو تاچ کند.
1401/02/25

شاخص دارویی با یک گام تاخیر نسبت به بقیه صنایع ریالی از ترند نزولی خود خارج
شاخص دارویی با یک گام تاخیر نسبت به بقیه صنایع ریالی از ترند نزولی خود خارج

حجم مشکوک 1401/02/25

حجم مشکوک 1401/02/25
حجم مشکوک 1401/02/25