حمایت روندی (متغیر) – Dynamic support این نوع حمایت عدد با گذشت زمان عدد ح

مقاومت افقی (ثابت) - Static Resistance گاه به جای یک خط، با یک باکس مقاومتی مواجه هستیم که به جای یک عدد ثابت، یک محدوده‌ی قیمتی ثابت را به ما نشان م

حمایت روندی (متغیر) – Dynamic support این نوع حمایت عدد با گذشت زمان عدد ح

🔘 حمایت روندی (متغیر) – Dynamic support

🔸 این نوع حمایت عدد با گذشت زمان عدد حمایتی تغییر می‌کند و در زمان‌های مختلف، اعداد مختلفی را به ما نشان می‌دهد که خریداران در آن قیمت‌ها منتظر خرید (تقاضا) و در نتیجه افزایش قیمت هستند.

🔻 مثال:
در چارت بالا می‌بینیم که خط مشکی نقش حمایت را ایفا می‌کند و هر گاه کندل‌ها از بالا به این خط نزدیک می‌شوند، حمایت می‌شوند و به سمت بالا حرکت می‌کنند
( ایموجی انگشت اشاره محل واکنش کندل‌ها به سطح حمایتی هستند).

⚠️نکته:
در این مورد عدد مربوط به حمایت، متغیر است و این عدد با گذشت زمان افزایش می‌یابد (چون شیب خط مشکی، مثبت است).

🔳 روی چارت در محلی که با دایره مشخص شده خط حمایتی ما به پایین شکسته شده (چکش) که در چنین مواقعی اصطلاحا میگیم حمایت از دست رفته و پس از آن انتظار ریزش بیشتر قیمت را داریم.
آموزشی

حمایت روندی (متغیر) - Dynamic support  این نوع حمایت عدد با گذشت زمان عدد ح
حمایت روندی (متغیر) – Dynamic support این نوع حمایت عدد با گذشت زمان عدد ح

مقاومت افقی (ثابت) – Static Resistance گاه به جای یک خط، با یک باکس مقاومت

🔘 مقاومت افقی (ثابت) – Static Resistance

🔸 گاه به جای یک خط، با یک باکس مقاومتی مواجه هستیم که به جای یک عدد ثابت، یک محدوده‌ی قیمتی ثابت را به ما نشان می‌دهد که فروشندگان در آن قیمت منتظر سیو سود و فروش (عرضه) و در نتیجه کاهش قیمت هستند.

🔻 مثال:
در چارت بالا می‌بینیم که باکس سبز در نقش مقاومت ظاهر شده و هر گاه کندل‌ها به آن می‌رسند به سمت پایین ریجکت می‌شوند (ضربدرها محل واکنش کندل‌ها با باکس مقاومتی هستند).

⚠️نکته:
معمولاً 90% مواقع در هر نوع مقاومت یا حمایت(روندی و افقی) بعد از شکست خط شکسته شده حمایت به تبدیل به مقاومت و بلعکس مقاومت به حمایت تبدیل میشه که بلافاصله بعد از شکست این مقاومت یا حمایت رو دوباره کراس(تماس) میکند و یک سکوی پرتاب حساب میشه و ما میگویم که پولبک زده شده است.
آموزشی

مقاومت افقی (ثابت) - Static Resistance  گاه به جای یک خط، با یک باکس مقاومت
مقاومت افقی (ثابت) – Static Resistance گاه به جای یک خط، با یک باکس مقاومت