شاخص کل: 1,572,614 (‎-0.4%) شاخص هم‌وزن: 444,915 (‎+0.1%) ارزش معاملات

شاخص کل: 1,572,614 (‎-0.4%) شاخص هم‌وزن: 444,915 (‎+0.1%) ارزش معاملات خرد: 8,646 ورود پول حقیقی: ‎-311 ورود پول هوشمند: ‎-205 ارقام به میلیارد

شاخص کل: 1,572,614 🔴 (‎-0.4%)
شاخص هم‌وزن: 444,915 🟢 (‎+0.1%)

ارزش معاملات خرد: 8,646
ورود پول حقیقی: 🔴 ‎-311
ورود پول هوشمند: 🔴 ‎-205
ارقام به میلیارد تومان

نوسان از
وثنو از صف فروش به صف خرید😍👍
حفاری صفر تابلو تا مثبت 5 😍👍
سیگنال سیو سود در گروه غذایی و زراعت 😍👍
و بررسی لحظه ای بازار و شاخص در شب گذشته❤️