فروش سهام به لیدری صندوق ها زیر نظر کدهای تشویقی و صوتی می فروشن به کی می ف

مثال دیروز آپ در مثبت کامل 30 میلیون حجم می خوره امروز با 3 میلیون رنج منفی می زنن حالا اون 30 میلیون یعنی نمی فهمیدن این 3 میلیون می فهمن دوماه دیکه

رنج منفی کشیدن فقط مال ما بورسی هاست
هیچ وقت ارزش سهام خودمون نمی دونیم
دو خط می کشیم زیر سرمایمون
هر کجا شکست زیرش می فروشیم

دوصباح دیگه می بینیم کجا فروختیم
الان کجاست
حسرت و اه سهم ماست
منفعت و سود مال……

مثال دیروز آپ در مثبت کامل 30 میلیون حجم می خوره

امروز با 3 میلیون رنج منفی می زنن

حالا اون 30 میلیون یعنی نمی فهمیدن
این 3 میلیون می فهمن
دوماه دیکه برسی کنیم
ببینیم
چی میشه😊✔️

25/2/1400

فروش سهام به لیدری صندوق ها زیر نظر کدهای تشویقی و صوتی
می فروشن به کی می فروشن

کی می خره
مرغ کیلو …
سهام کف کجا بفروشم😊

آپدیت شاخص غذایی تارگت اول تاچ شد و تارگت بعدی در تصویر مشخص شده است. 1401/
آپدیت شاخص غذایی تارگت اول تاچ شد و تارگت بعدی در تصویر مشخص شده است. 1401/02/25