وبصادر حمایت : 2004 الی 2128 ریال وتجارت حمایت : 2010 الی 2053 ریال وبملت ح

دو دقیقه آخر سرانه‌های خرید بهتر شد نکته اول :گروه بانکی و فلزی و خودرویی بر روی حمایت معتبری هستند و احتمالا فردا و‌ نهایت پس فردا برگشت می زنند. نکت

دو دقیقه آخر سرانه‌های خرید بهتر شد

دو دقیقه آخر سرانه‌های خرید بهتر شد
دو دقیقه آخر سرانه‌های خرید بهتر شد

وبصادر حمایت : 2004 الی 2128 ریال وتجارت حمایت : 2010 الی 2053 ریال وبملت ح

وبصادر حمایت : 2004 الی 2128 ریال وتجارت حمایت : 2010 الی 2053 ریال وبملت حمایت : 3535 الی 3619 ریال ذوب حمایت : 2873 الی 3011 ریال فملی حمایت : 7167 الی 7335 ریال فولاد حمایت : 11249 الی 11601 ریال وغدیر حمایت : 13412 الی 13758 ریال شستا حمایت: 977 الی 1004 ریال خودرو حمایت : 2227 الی 2314 ریال خگستر حمایت : 3706 الی 3915 ریال خساپا حمایت : 2029 الی 2085 ریال شتران حمایت : 5216 الی5463 ریال شبریز مقاومت : 19982 ریال شپنا حمایت : 5950 الی 6381 ریال شبندر حمایت : 8167 الی 8783 ریال

نکته اول :گروه بانکی و فلزی و خودرویی بر روی حمایت معتبری هستند و احتمالا فردا و‌ نهایت پس فردا برگشت می زنند. نکته دوم : هیچ‌گونه سیگنال خروجی از سوی بازار صادر نشده بنابراین فعلا جای نگرانی نیست( درصورتی سیگنال خروج صادر بشه اعلام میکنیم)