غنوش چهارمین صف خرید ورود وخروج حال کردین ‍ افت 60 تا 70 درصد فروش نان فا

چهارمین صف خرید غنوش ؟؟؟ روی این قیمت توی کف سیگنال وی ای پی کردیم واکنون 635صف خرید 19ملیونی غویتا یه پله داشته باشید قیمت 410ت ورود وخروج حال کردین

واچ لیست امروز
سفاسی
واتی
اخابر
1401/2/25

ثعتما دهمین صف خرید ✌️✌️✌️

فنرژی. سو ودومین صف خرید ✌️✌️

چهارمین صف خرید ✌️✌️

چه گفتیم صف خرید 17ملیونی ✌️✌️✌️🤷‍♂

غنوش چهارمین صف خرید ✌️

تپکو بررسی

کف سهم اشاره کردیم وقفل ✌️✌️✌️✌️

غویتا یه پله داشته باشید قیمت 410ت

روی این قیمت توی کف سیگنال وی ای پی کردیم واکنون 635صف خرید 19ملیونی✌️✌️

واکنش شاخص به مقاومت 1580

غنوش ؟؟؟

وسرمد سیگنال وی ای پی
صف خرید 15ملیون
یازدهمین روز ☝️☝️☝️☝️

در کف قیمت اعلام کردیم 🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂🤷‍♂

ورود وخروج حال کردین 😂😂🤷‍♂✌️

قبلا گفتیم تازمانیکه حجم معلاملات بالا ی 5هزار ملیارده وخروج پول نداریم جای نگرانی نیست

فراکابها ورود پول

خپارس خیلی از بازار وگروهش عقبه

صف خرید 410ملیونی

وسرمد سیگنال vip یازدهمین روز صف خرید ✅

غنوش سیگنال vip با 25درصد سود ✅

قشرین چهارمین روز صف خرید ✅

غویتا سیگنال vip بالای 60درصد سود ✅

افت 60 تا 70 درصد فروش نان فانتزی/ نرخ یک کیسه آرد 10 برابر شده است کرمی، ر

افت 60 تا 70 درصد فروش نان فانتزی/ نرخ یک کیسه آرد 10 برابر شده است

کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم:
🔹هدف از اجرای این طرح مبارزه با رانت عنوان شده است این در حالیست که در عمل با اجرای آن امکان ایجاد رانت‌ها را تقویت شده، چراکه مردم به سمت خرید نان‌هایی می‌روند که یارانه به آنها تخصیص داده می‌شود.
🔹قیمت یک کیسه آرد از 6٧ هزار تومان به کیسه‌ای 64٠ هزار تومان رسیده پس طبیعی است که شاهد افزایش ٢ برابری نرخ نان فانتزی باشیم.