عرضه اولیه سابیک 12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد (سابیک) چهارشنبه 2

عرضه اولیه سابیک 12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد (سابیک) چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه خواهد شد.

عرضه اولیه سابیک

12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد (سابیک)

چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه خواهد شد.

👇👇👇

عرضه اولیه سابیک 12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد (سابیک) چهارشنبه 2
عرضه اولیه سابیک 12 درصد از سهام شرکت سیمان آبیک با نماد (سابیک) چهارشنبه 2