مرقام . همچنان صعودی قیمت فعلی 1152 همراه صف خرید. بازدهی 32 درصد سود. فولا

ورازی ـ بازدهی تا به اینجا قیمت 193 تومان 14 درصد سود ورود پول هوشمند 01/2/25 شاخص کل بورس تهران امروز 5421 واحد افت کرد شاخص کل «هم وزن» 325 وا

زکوثر. زیر نظر در صورت خروج از ترند نزولی.می تواند به روند صعودی ش ادامه ده

زکوثر. زیر نظر

در صورت خروج از ترند نزولی.می تواند به روند صعودی ش ادامه دهد برای اهداف 2350 و 2800 تومان ـ

حد زیان قیمت پایانی زیر 1700 تومان.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@signal_bourse65

زکوثر. زیر نظر در صورت خروج از ترند نزولی.می تواند به روند صعودی ش ادامه ده
زکوثر. زیر نظر در صورت خروج از ترند نزولی.می تواند به روند صعودی ش ادامه ده

ورود پول هوشمند

➖➖➖➖➖
01/2/25

ورود پول هوشمند      01/2/25
ورود پول هوشمند 01/2/25

مرقام . همچنان صعودی قیمت فعلی 1152 همراه صف خرید. بازدهی 32 درصد سود.

مرقام . همچنان صعودی قیمت فعلی 1152 همراه صف خرید. بازدهی 32 درصد سود.
مرقام . همچنان صعودی قیمت فعلی 1152 همراه صف خرید. بازدهی 32 درصد سود.

فولای ـ رسیدن به محدوده مورد نظر. بازدهی 18 درصد سود

فولای  ـ رسیدن به محدوده مورد نظر. بازدهی 18 درصد سود
فولای ـ رسیدن به محدوده مورد نظر. بازدهی 18 درصد سود

کفپارس ـ بازدهی نوسانی 14 درصد سود. روند همچنان صعودی برای اهداف کوتاه مدت

کفپارس ـ بازدهی نوسانی 14 درصد سود. روند همچنان صعودی برای اهداف کوتاه مدت
کفپارس ـ بازدهی نوسانی 14 درصد سود. روند همچنان صعودی برای اهداف کوتاه مدت

ورازی ـ بازدهی تا به اینجا قیمت 193 تومان 14 درصد سود

ورازی ـ بازدهی تا به اینجا قیمت 193 تومان 14 درصد سود
ورازی ـ بازدهی تا به اینجا قیمت 193 تومان 14 درصد سود

بازدهی سیگنال های کانال VIP نوسانی کوتاه مدت. مرقام . همچنان صعودی قیمت فع

✅بازدهی سیگنال های کانال VIP 👆👆 نوسانی کوتاه مدت.

مرقام . همچنان صعودی قیمت فعلی 1152 همراه صف خرید. بازدهی 32 درصد سود.

فولای ـ رسیدن به محدوده مورد نظر. بازدهی 18 درصد سود

کفپارس ـ بازدهی نوسانی 14 درصد سود. روند همچنان صعودی برای اهداف کوتاه مدت

ورازی ـ بازدهی تا به اینجا قیمت 193 تومان 14 درصد سود.

دوستانی که می خواهند از سهم ها نوسان بگیرند و سیگنال کوتاه مدت دریافت کنند

دوستانی که می خواهند از سهم ها نوسان بگیرند و سیگنال کوتاه مدت دریافت کنند در کانال vip ما را همراهی کنند.. با هزینه ناچیز

✅ همراه با سیگنال ورود و خروج دقیق از سهم

🔵دوستانی که تمایل دارند سبدگردانی براشون انجام بدیم

🔵یا عضویت کانال VIP داشته باشند.

🔵و همینطور به دنبال یک کارگزاری عالی با پنل معاملاتی بسیار مناسب هستند،
به آیدی زیر مراجعه کنند👇

➡️

شاخص کل بورس تهران امروز 5421 واحد افت کرد شاخص کل «هم وزن» 325 واحد رشد ک

✅شاخص کل بورس تهران امروز 5421 واحد افت کرد

🔹شاخص کل «هم وزن» 325 واحد رشد کرد.

🔹ارزش کل معاملات امروز مبلغ 8601 میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق های قابل معامله سهامی بوده است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@signal_bourse65

شاخص کل بورس تهران امروز 5421 واحد افت کرد  شاخص کل «هم وزن» 325 واحد رشد ک
شاخص کل بورس تهران امروز 5421 واحد افت کرد شاخص کل «هم وزن» 325 واحد رشد ک

عرضه اولیه سابیک

چهارشنبه 1401/2/28

مهم کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات گندم به نقاط د

مهم

کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات گندم به نقاط دنیا را محدود و ممنوع کرد ! هند دومین تولید کننده گندم در دنیا می باشد!!

از لحاظ تکنیکال و بنیاد؛ هر منفی و اصلاحی در شرکتهای زراعی غذایی دارویی فرصت خرید خواهد بود!

سال 1401 سال 1402 قیمت انواع مواد غذایی در دنیا افزایش سنگینی را تجربه خواهند کرد!

زراعی غذایی دارویی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@signal_bourse65