آموزشی خرید پله ای .برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خرید بصورت پله ای و در چند

آموزشی خرید پله ای .برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خرید بصورت پله ای و در چند مرحله انجام میگردد یک روش خرید که بیشترین بازدهی را دارد خرید مارتینگل هست

آموزشی خرید پله ای .برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خرید بصورت پله ای و در چند

آموزشی خرید پله ای .برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خرید بصورت پله ای و در چند مرحله انجام میگردد یک روش خرید که بیشترین بازدهی را دارد خرید مارتینگل هست روش مارتینگل توسط یک فرد آمریکایی به وجود آمده است. در این روش، سرمایه‌گذاران، دارایی خود را به بخش‌های نامساوی تقسیم می‌کنند و در قیمت‌های متفاوت با ضریب 2، ترید خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر در روش مارتینگل، احتمال سود و ضرر تقریباً یکسان می‌باشد. بنا بر این روش، هرگاه قیمت سهام افت می‌کند، برای خرید پله‌ای دوم در قیمت پایین‌تر و برای کم کردن میانگین، بهتر است با ضریب 2 یعنی دوبرابر سرمایه اولیه خرید کرد و به همین نحو اگر قیمت سهام به میزان قابل‌توجهی باز هم افت کرد، این بار با ضریب 4 یعنی چهار برابر سهم اولیه خرید زد. در این صورت، هر زمانی که قیمت سهام رو به افزایش رفت و به رشد خود برگشت، با اینکه نسبت به پله اول، در ضرر هستید اما با احتساب خرید در پله‌های دوم و سوم و یا حتی چهارم، سهام شما در کل، سودآور می‌شود

در کانال ویژه vip تابلوخوانی مطالب آموزشی مورد نیاز دوستان هم ارائه میشود