دامیننس تتر تا 5.55 ریزش میکنه و بعدش صعودی میشه فعلا بازار صعودیه تا 32 هز

Ust بیش از 80 درصد احتمال میدم قیمتش 3 برابر بشه و به 0.45 سنت برسه برای نوسان گیری حواستون باشه دامیننس تتر تا 5.55 ریزش میکنه و بعدش صعودی میشه فعلا

دامیننس تتر تا 5.55 ریزش میکنه و بعدش صعودی میشه فعلا بازار صعودیه تا 32 هزار بیت کوین 👀🔥

دامیننس تتر تا 5.55 ریزش میکنه و بعدش صعودی میشه فعلا بازار صعودیه تا 32 هز
دامیننس تتر تا 5.55 ریزش میکنه و بعدش صعودی میشه فعلا بازار صعودیه تا 32 هز

Ust
بیش از 80 درصد احتمال میدم قیمتش 3 برابر بشه و به 0.45 سنت برسه برای نوسان گیری حواستون باشه 👀☝️

Ust بیش از 80 درصد احتمال میدم قیمتش 3 برابر بشه و به 0.45 سنت برسه برای نو
Ust بیش از 80 درصد احتمال میدم قیمتش 3 برابر بشه و به 0.45 سنت برسه برای نو