افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود بر

افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود بر اساس داده‌های ویل استاتس (WhaleStats)، از ابتدای ماه مه (11 اردیبهشت) شیبا

افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود بر

افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود بر اساس داده‌های ویل استاتس (WhaleStats)، از ابتدای ماه مه (11 اردیبهشت) شیبا اینو تقریباً 7,000 هولدر جدید به‌دست آورده است. از آنجا که جامعه شیبا اینو مشتاقانه منتظر آیتم بزرگ بعدی این اکوسیستم است، تعداد هولدرهای این ارز دیجیتال بی‌سروصدا در حال افزایش است. در انتهای ماه آوریل تعداد هولدرهای شیبا اینو 1,139,916 بود که این تعداد در حال حاضر به 1,146,486 رسیده است. اگرچه افزایش هولدرها ممکن است تأثیر فوری بر قیمت نداشته باشد، اما می‌تواند نشان‌دهنده علاقه به یک دارایی در طول زمان باشد و به‌عنوان یک نشانه مثبت در نظر گرفته می‌شود. / منبع

افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود  بر
افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو، قیمت به ناحیه خرید تاریخی نزدیک می‌شود بر