&تحلیل * اخبار& $ روز: با ما کف بخر سقف بفروش همینو میگم عکس خاص از رهبر م

&تحلیل * اخبار& $ روز: توصیه میشه بینظیر در سیگنال دهی &تحلیل * اخبار& $ روز: با ما کف بخر سقف بفروش همینو میگم عکس خاص از رهبر معظم انقلاب و حاج

بخشنامه بانک مرکزی طالبان؛ صرافی‌ها در افغانستان اعتصاب کردند هزاران صرافی

⭕️ بخشنامه بانک مرکزی طالبان؛ صرافی‌ها در افغانستان اعتصاب کردند

🔰هزاران صرافی در افغانستان روز یکشنبه 15 مه در کابل و چندین شهر دیگر افغانستان در اعتراض به شرایط تازه گنجانده شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی طالبان دست از کار کشیدند.

🔰دلیل عمده این اعتصاب سراسری افزایش شدید هزینه کسب جواز حرفه‌ای است که توسط مقامات طالبان به صرافی‌ها تحمیل شده است.

🔰به گزارش رسانه‌های محلی، صرافان به موجب این بخشنامه برای دریافت جواز کار باید پنج میلیون افغانی به عنوان ضمانت پرداخت کنند.

عکس خاص از رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم سلیمانی در نمایشگاه کتاب

عکس خاص از رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم سلیمانی در نمایشگاه کتاب
عکس خاص از رهبر معظم انقلاب و حاج قاسم سلیمانی در نمایشگاه کتاب

&تحلیل *〰 اخبار& _$ روز:

توصیه میشه☝️☝️

بینظیر در سیگنال دهی ☝️💫📌

&تحلیل *〰 اخبار& _$ روز:
با ما کف بخر سقف بفروش

همینو میگم👍👍👆👆✅