با عرض سلام وادب واچ لیست دوشنبه ختور خفولا خودرو ثقزوی بررسی شود ومسولیت خ

با عرض سلام وادب واچ لیست دوشنبه ختور خفولا خودرو ثقزوی بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان. ختور محدوده ورود 1250 هدف1600و1900 حد ضرر 115

با عرض سلام وادب واچ لیست دوشنبه

ختور

خفولا

خودرو

ثقزوی

بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

ختور

محدوده ورود 1250

هدف1600و1900

حد ضرر 1150

1401/02/26