نام نماد: تجلی با شکست خط‌ روند نزولی، خروج از الگوی پرچم تایید می شود و

تابلوی چفیبر حمایت همه جانبه دوستان بازیگر هدف اول : 9442 ریال نام نماد: تجلی با شکست خط‌ روند نزولی، خروج از الگوی پرچم تایید می شود و به سمت اهدا

تابلوی چفیبر

حمایت همه جانبه دوستان بازیگر ✅

هدف اول : 9442 ریال

تابلوی چفیبر حمایت همه جانبه دوستان بازیگر  هدف اول : 9442 ریال
تابلوی چفیبر حمایت همه جانبه دوستان بازیگر هدف اول : 9442 ریال

بنیادی برای مشاهده پرتفوی بورسی شرکت‌ های سرمایه گذاری کافیست به سایت کدال

بنیادی

برای مشاهده پرتفوی بورسی شرکت‌ های سرمایه گذاری کافیست به سایت کدال مراجعه کنید و گزارش ماهیانه شرکت رو باز کنید در قسمت راست بالای صفحه روی صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس کلیک کنید.

پست مربوط به این پست – آموزش بنیادی (استراتژی مخصوص شرکت سرمایه گذاری)

بنیادی برای مشاهده پرتفوی بورسی شرکت‌ های سرمایه گذاری کافیست به سایت کدال
بنیادی برای مشاهده پرتفوی بورسی شرکت‌ های سرمایه گذاری کافیست به سایت کدال

▪️نام نماد: تجلی

▪️با شکست خط‌ روند نزولی، خروج از الگوی پرچم تایید می شود و به سمت اهداف اعلامی با توجه به نوع الگو به صورت شارپ حرکت خواهد کرد.

▪️نکته: از زمان رشد شاخص های بازار، تجلی هیچ رشدی نداشته.

▪️تحلیل بنیادی سهم به زودی ارائه خواهد شد.

نام نماد: تجلی   با شکست خط‌ روند نزولی، خروج از الگوی پرچم تایید می شود و
نام نماد: تجلی با شکست خط‌ روند نزولی، خروج از الگوی پرچم تایید می شود و