فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401

فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع ع

فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401

فجهان
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1401/02/10 درمحل خیابان ولی عصر-بالاتر از خیابان جام جم-نرسیده به چهارراه شهید چمران(پارک وی)مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش-سالن تلاش برگزار گردید.

⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️
📣کانال اخبار مجامع

فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به  1401
فجهان تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401