باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم معاو

باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران: سیاست راهبردی خنثی‌سازی تحریم در کنار ابتکا

باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم معاو

باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم

🔹معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران: سیاست راهبردی خنثی‌سازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه رفع تحریم، ترفند دشمن در متوقف‌سازی قطار توسعه همه‌جانبه کشور را ناکام گذاشته است.
🔹اکنون، دیگر کشورهای تحت تحریم نیز به‌‌دنبال دریافت دانش خنثی‌سازی تحریم از ایران هستند.
🔹جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که در فرآیند مذاکرات و انجام تعهدات بین‌المللی از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم‌ها جدی است، در عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم است.
🔹عقلانیت انقلابی اقتضا می‌کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به بیگانگان، از همه ظرفیت‌های میدان دیپلماسی برای تامین منافع ملی استفاده کرد.

باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم  معاو
باقری: به اندازه جدیت در مذاکرات، در عدم اعتماد به دشمن هم مصمم هستیم معاو